Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Plebiscyt "Kryształy Soli"

10 grudnia 2014
Stowarzyszenie UTW w Andrychowie wzięło udział w konkursie "Kryształy Soli" organizowanym już po raz X przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i promujący organizacje pozarządowe pożytku publicznego. Oceniane są cztery lata pracy-osiągnięć każdej zgłoszonej organizacji (2010-2013). Głównej oceny dokonuje Kapituła i nagradza statuetką (nagroda prestiżowa) najlepiej działające organizacje wg czterech priorytetów. Dodatkowo uruchomiony jest plebiscyt czyli głosowanie elektroniczne na wybraną organizację. Do konkursu w tym roku zgłoszono ponad czterdzieści różnych organizacji i każda uważa, że ma szanse na statuetkę bo ich praca na rzecz swoich członków czy środowiska jest potrzebna, ważna a do tego działają nadzwyczajnie. My też tak uważamy i dlatego proszę naszych członków, ich rodziny i sympatyków działalności edukacyjnej UTW o głosowaniu w plebiscycie plebiscyt Kryształy Soli . Polega to na kliknięciu w link, wyszukaniu naszej organizacji (a im więcej głosów tym wyższa pozycja) i oddaniu głosu codziennie!  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się podczas Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych w dniu 19 grudnia w Krakowie.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2014

Projekt, realizacja i sponsoring strony