Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu
Statut stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

UTW w Andrychowie

Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie" posiada swój statut, który jest dostępny pod poniższym linkiem. W dokumencie tym zawarte są wszystkie istotne informacje dotyczące zasad działania i celów Stowarzyszenia, co stanowi podstawę jego działalności.

Projekt, realizacja i sponsoring strony