Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu
O radzie

O radzie

Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

Rada Programowo-Naukowa to istotny organ Stowarzyszenia "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie. Dba ona o opiniowanie naszego programu zajęć i merytorycznym wsparciu. Rada spotyka się co najmniej raz w roku, a jej pierwsze posiedzenie odbyło się 29 października 2010 roku w Andrychowie. Jej działalność jest ważnym elementem rozwoju edukacyjnego Stowarzyszenia. Do zadań Rady należy:
 • Opiniowanie Programu Zajęć opracowywanego przez Zarząd na każdy rok akademicki.
 • Udzielanie wskazówek wynikających z doświadczeń i dorobku naukowego Członka Rady.
 • Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu wykładowców-specjalistów z różnych dziedzin nauki.
 • Opiniowanie, przedkładanych przez Zarząd, rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”.

Członkowie rady naukowo-programowej

W radzie naukowo-programowej Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” zaproszono doświadczonych specjalistów i naukowców. Dzięki temu dbamy o wysoką jakość naszych działań, by zapewnić naszym podopiecznym najlepsze doświadczenia. Poznaj skład Rady naukowo-programowej:

 • Mgr Janusz Ślesak – Przewodniczący Rady Programowo- Naukowej – emerytowany dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Andrychowie
 • Mgr Małgorzata Matusiak
 • Mgr inż Tomasz Mikołajek – Prezes Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Lek.med. - Adam Rauk
 • Mgr Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa
 • Dr Adam Świderski - emerytowany nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 • Dr hab. Czesław Ślusarczyk - prof.Uniwersytet BB
 • Mgr inż. Danuta Bańska
Członkowie rady naukowo-programowej

Projekt, realizacja i sponsoring strony