Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Patronat naukowy

Stowarzyszenie podpisało umowę o patronat naukowy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej obecnie Uniwersytet BB nad działalnością edukacyjną UTW. Członkiem Rady Programowo-Naukowej został Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH.
Patronat naukowy

Projekt, realizacja i sponsoring strony