Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Jak do nas dołączyć?

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która uznaje cele statutowe Stowarzyszenia i wyraża gotowość aktywnego działania na rzecz ich realizacji.

Członkiem Stowarzyszenia może zostać każda osoba w wieku powyżej 50 lat, która złoży pisemną deklarację wg wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia. Członkowie zobowiązani są do opłacania składki na każdy rok akademicki. Składka członkowska na rok akademicki 2023/24 dla jednej osoby wynosi 80 zł, a dla małżeństwa 140 zł. Wpłaty przyjmuje Skarbnik UTW do dnia 30 listopada 2023 r. – przed każdym wykładem. Wpłaty można również dokonać na konto:

Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”
34-120 Andrychów, ul. Lenartowicza 7
Nr konta bankowego: 96 8110 0000 2001 0040 3898 0001.

Przyjmowania nowych członków do Stowarzyszenia w kolejnym roku akademickim.
Zapisy będą prowadzone od 1 września do 31 października, Członkowie, którzy zapiszą się we wrześniu, otrzymają legitymacje członkowskie na uroczystej inauguracji.

Poniżej znajduje się druk deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia UTW:

Deklaracja członkowska

Projekt, realizacja i sponsoring strony