Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu
Kurs z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”
dla kadry zarządzającej, edukacyjno-szkoleniowej UTW w Andrychowie
Tolo/Grecja 20 – 31.05.2024

Pierwsze zajęcia zaczynamy od poznania podstawowych greckich zwrotów. Nie jest to łatwe, gdyż lektor posługuje się językiem angielskim. Jednak dzięki zajęciom językowym prowadzonym w Polsce przez naszego kolegę Adama radzimy sobie nieźle.

Oto kilka zwrotów:

Kalimera - dzień dobry, Kalispera - dobry wieczór, Parakalo - proszę, Efcharisto - dziękuję, Ne - tak, Ohi - nie, Sagapo - kocham cię
Kolejne zajęcia to inteligencja emocjonalna. Tu zaczynamy od piramidy Abrahama Maslowa, począwszy od zaspokojenia potrzeb fizjologicznych do samorozwoju. Następnie dowiadujemy się, co motywuje do pracy wg trzech potrzeb J.W. Atkinsona, są to między innymi: wartość jaką ma cel, wiara w możliwości osiągnięcia celu, zachęta zewnętrzna związana z jego osiągnięciem. Kluczem do sukcesu wg D. Golemana znaczeniu inteligencji emocjonalnej jest: samoświadomość, samokontrola emocjonalna, motywacja i automotywacja jak również empatia i umiejętności społeczne.
Następne zajęcia prowadziła pani Oksana, która rozpoczęła swój wykład od historii leczenia w starożytnej Grecji, odwołując się często do Hipokratesa, który ma przydomek ojca medycyny. Zgodnie z jego teorią ludzie dzielą się na cztery typy charakterologiczne: choleryk, któremu przypisany jest kolor żółty, sangwinik kolor czerwony, melancholik kolor niebieski i flegmatyk kolor zielony. Jako że zarządzanie zaczyna się od umiejętności zarządzania własną osobą, i my w oparciu o wypełnione ankiety dowiedzieliśmy się o własnych predyspozycjach, oraz o tym, że nasze preferencje zmieniają się co cztery lata, na tej części warsztatowej zostaliśmy podzieleni na dwie grupy, według wyżej wymienionych typów. Te wiadomości będą nam służyły w dalszej części zajęć do współpracy między sobą w grupach.


Potrzebujesz pomocy? Napisz na panel@weboski.pl


I proszę, mamy następne zajęcia, tym razem w terenie!

To nawiązanie do tematu związanego z inteligencją emocjonalną. Jesteśmy już podzieleni na grupy. Znajdujemy się w ekstremalnych warunkach, na prowincji, w greckim wiejskim gospodarstwie. Oswajamy się ze zwierzętami, ptactwem domowym, próbujemy własnych wyrobów gospodarza i nawiązujemy nowe kontakty międzynarodowe. Następną częścią zajęć było poznawanie wsi poprzez konną przejażdżkę. Wcześniej jednak staraliśmy się nawiązać dobry kontakt ze zwierzęciem. Zadanie to pozwoliło nam przełamać nasze opory i lęki, postawiło nas przed nowym wyzwaniem. Cel został osiągnięty. Wiemy teraz, że nowych rzeczy można uczyć się przez całe życie. Nowe doświadczenie pozwoliło nam zwiększyć naszą samoocenę.


Poznawanie siebie poprzez własną twórczość.

Każdy z nas tworzy obraz wyrażając w nim swoje emocje oraz motywacje, mając do dyspozycji różnorakie narzędzia i materiały. To wszystko odbywa się przy wsparciu wspomagających dźwięków. Obrazy były bardzo różnorodne, i omawiane przez prowadzącą zajęcia panią Oksanę.
Był to kolejny etap wglądu w siebie we własną osobowość. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni.
Inteligencja emocjonalna - kolejne zajęcia.

Poznajemy siebie, niczym Hipokrates w starożytnej Grecji, w holistyczny sposób. Za pomocą różnorodnych narzędzi, nie tylko socjologicznych, czyli licznych ankiet, ale i poprzez zajęcie grupowe w terenie, mające na celu nie tylko znalezienie zabytków Nafplio, pierwszej stolicy starożytnej Grecji, ale również pracę zespołową. Pomimo chwilowych trudności obie grupy osiągnęły wyznaczony cel. Teraz Wiemy że było to dla nas bardzo cenne doświadczenie.Ostatni dzień kursu efektywnego zarządzania grupą był dla nas okazją do refleksji nad naszą wspólną drogą i osiągnięciami. Rozmawialiśmy o tym, z jakimi oczekiwaniami przyszliśmy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie, co motywowało nas do udziału w tej Grupie, oraz co nam dało uczestnictwo w tych zajęciach. Na koniec spotkania otrzymaliśmy certyfikaty ukończenia kursu i małe upominki.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w  organizację kursu. Przekazanie nam ogromu wiedzy merytorycznej i praktycznej, przybliżenie nam piękna tego rejonu Grecji, a także za troskę i opiekę.">Zakończenie europejskiego projektu "Efektywnego zarządzania grupą” miało miejsce w sobotnie popołudnie 22 czerwca.

Odbyło się w miejscowości Rzyki-Praciaki w gospodarstwie agroturystycznym "Madohora” . W spotkaniu brali udział uczestnicy programu oraz zaproszeni goście wieloletni wolontariusze naszej Organizacji. Zebranych przywitała Prezes Barbara Lachendro-Kruczała, po czym przybliżyła nam historię i ideę powstania projektów Erasmus +. Koleżanka Róża przypomniała o rodzajach, założeniach, celach oraz odbiorcach, którym projekt był dedykowany. Następnie Prezes zaproponowała osobom, które brały udział w projekcie o podzielenie się swoimi wrażeniami. Wypowiedzieli się wszyscy uczestnicy, twierdząc, że program był bardzo ciekawie opracowany. Zarówno pierwsza jego część, która realizowana była w Polsce, a dotyczyła pogłębienia znajomości języka angielskiego, pozyskania wiedzy na temat współczesnej i starożytnej Grecji, jak i nabycia wiedzy pedagogicznej. Z wypowiedzi wynikało, że podczas zajęć w Grecji uczestnicy bardzo cenili sobie tematykę inteligencji emocjonalnej, gdzie poprzez różnego rodzaju metody i techniki można było zgłębić wiedzę o własnej osobowości. Dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia w grupach, podczas których poznawaliśmy siebie przez kilkanaście dni na dotychczas nieznanym nam gruncie. Ponadto pokonywaliśmy bariery językowe i zdobywaliśmy wiedzę o kulturze, historii starożytnej i współczesnej Grecji i podziwialiśmy jej piękno. Nawiązując do kolorów, które określały poszczególne typy osobowości, koleżanka Barbara zainicjowała zabawę integracyjną, w której nie zabrakło tańca Zorby i mini nagród. W trakcie spotkania mogliśmy obejrzeć film z naszego pobytu w Grecji, odbyliśmy wspólny spacer po gospodarstwie agroturystycznym i zjedliśmy smaczne posiłki. Za wszystko realizatorom serdecznie dziękujemy.

Tekst: Barbara Gieruszczak-Biegun

Zdjęcia: Stanisław Maszczyński


Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie


Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” realizuje projekt „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+

Akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób.

W ramach projektu 10 przedstawicieli kadry zarządzającej, edukacyjno-szkoleniowej UTW w Andrychowie weźmie udział w 12-dniowym kursie w Grecji z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”. Kurs zostanie zorganizowany w terminie 20 – 31.05.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education z siedzibą w Tolo posiadająca doświadczenie w realizacji różnorodnych międzynarodowych kursów i szkoleń.

Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:

- zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,

- skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,

- zasady wystąpień publicznych,

-włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji,

otwartości,

- nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,

-strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.

Udział w mobilności to szansa dla kadry UTW w Andrychowie na podniesienie umiejętności językowych, nawiązanie nowych międzynarodowych kontaktów, wzrost świadomości międzykulturowej. Istotne znaczenie ma również wzrost wiedzy i umiejętności personelu w zakresie zarządzania projektami, co będzie miało przełożenie na następne realizowane przez organizację projekty.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróży, ubezpieczenia, udziału w kursie, wycieczki w ramach programu kulturowego, transport lokalny zostaną pokryte z budżetu projektu.

.

RUSZA REKRUTACJA !!!

Projekt jest skierowany do przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie (kadra zarządzająca, edukacyjna/szkoleniowa), którzy wezmą udział w 12-dniowym kursie pn. „Efektywne zarządzanie grupą”

Uczestnikom projektu zostanie zapewnione:


 • kurs pn. „Efektywne zarządzanie grupą”,
 • transport, noclegi, wyżywienie, kieszonkowe,
 • atrakcyjny program spędzania czasu wolnego,
 • ubezpieczenie,
 • przygotowanie językowe, kulturowe i pedagogiczne przed wyjazdem.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w biurze UTW. Formularz należy złożyć do dnia 17.11.2023 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny !


REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

„LIDERZY ANDRYCHOWSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU KSZTAŁCĄ SWOJE KOMPETENCJE MENADŻERSKIE”

NR 2023-1-PL01-KA122-ADU-000117637

1. Projekt „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” realizowany jest przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w terminie 01.10.2023 – 31.07.2024. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską. Projekt o nr 2023-1-PL01-KA122-ADU-000117637 jest realizowany w ramach programu Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób (Edukacja dorosłych).
2. Celem projektu „Liderzy andrychowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku kształcą swoje kompetencje menadżerskie” jest przede wszystkim:
 • wzmocnienie kompetencji członków kadry Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w zakresie zarządzania grupą,
 • wzmocnienie kompetencji członków kadry Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w zakresie zarządzania strategicznego własną organizacją,
 • nawiązanie współpracy przez Stowarzyszenie UTW w Andrychowie z grecką organizacją Knowledge, Health & Education,
 • wzmocnienie kompetencji kadry Stowarzyszenia UTW w Andrychowie w zakresie koordynowania projektów unijnych.

3. W ramach projektu 10 przedstawicieli kadry zarządzającej, edukacyjno-szkoleniowej UTW w Andrychowie weźmie udział w 12-dniowym kursie w Grecji z zakresu „Efektywnego zarządzania grupą”. Kurs zostanie zorganizowany w terminie 20 – 31.05.2024 (+2 dni podróży). Partnerem projektu jest organizacja Knowledge, Health & Education z siedzibą w Tolo. Tematyka, która zostanie poruszona podczas kursu dotyczyła będzie następujących zagadnień:
 • zarządzanie stresem i konfliktem w grupie,
 • skuteczna i efektywna komunikacja w grupie,
 • zasady wystąpień publicznych,
 • włączenie społeczne i różnorodność, przeciwdziałanie dyskryminacji, nauka tolerancji, otwartości,
 • nowoczesne metody kształcenia osób dorosłych,
 • strategie zarządzania własną organizacją, zarządzania grupą, pracą.
4. Rekrutacja do projektu odbywa się w terminie 06.11.2023 – 17. 11.2023 r.
5. Informacja o rekrutacji zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w gablocie informacyjnej w siedzibie UTW oraz na stronie internetowej organizacji, zostanie również przekazana podczas spotkań członków UTW.
6. Wybór uczestników zostanie dokonany na podstawie złożonych do biura projektu oryginałów formularzy zgłoszeniowych.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu na kurs do wskazanej instytucji przyjmującej podejmuje trzyosobowa Komisja, w skład której wchodzi 3 przedstawicieli UTW (osoby niezależne, nie biorące udziału w procesie rekrutacji).
8. Uczestnikami projektu będą przedstawiciele UTW w Andrychowie (członkowie, pracownicy, wolontariusze) – 10 osób, pełniące funkcję jako:
 • kadra zarządzająca – członkowie zarządu, komisji rewizyjnej, liderzy sekcji, pracownicy,
 • kadra edukacyjna/szkoleniowa – osoby pracujące z osobami dorosłymi, prowadzące różne zajęcia, kursy, szkolenia, wykłady.
(ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
9. Uczestnicy projektu będą posiadać podstawową znajomość języka angielskiego na podstawie oświadczenia oraz testu dołączonego do formularza zgłoszeniowego (ocena: spełnia/ nie spełnia na podstawie formularzy rekrutacyjnych).
10. Dodatkowe punkty w procesie rekrutacji będzie można uzyskać za:
 • uzasadnienie potrzeby uczestnictwa w kursie (ocena w skali 0-5 pkt.),
 • gotowość do wykorzystania efektów kształcenia na rzecz UTW (ocena w skali 0-5 pkt.),
 • zamieszkanie na terenach obszaru wiejskiego (ocena w skali 0-1 pkt.).
11. Punkty uzyskane z powyżej wymienionych kryteriów szczegółowych zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku. Osoby z największą ilością punktów zostaną zakwalifikowane do projektu.
12. Z procesu rekrutacji zostanie sporządzony protokół, lista główna oraz lista rezerwowa. O kolejności na liście decydować będzie liczba uzyskanych punktów.
13. Od decyzji komicji rekrutacyjnej będzie istniała możliwość odwołania w ciągu 2 dni, tj. do dnia 22.11.2023 r. Rozpatrzenie odwołań nastąpi w ciągu 1 dnia, tj. do dnia 23.11.2023 r.
14. W przypadku braku dostatecznej liczby zgłoszeń rekrutacja zostanie powtórzona, będzie prowadzona w sposób ciągły.
15. Komisja w procesie decyzyjnym będzie przestrzegała zasady równości płci, szans i niedyskryminacji.
16. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do:
 • uczestnictwa w zajęciach przygotowujących ich do wyjazdu, tj. zajęciach z języka angielskiego (20 godz.), zajęciach kulturowych (6 godz.), zajęciach pedagogicznych (6 godz.),
 • uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych,
 • posiadania ważnego dokumentu tożsamości, na podstawie którego mogą podróżować po krajach UE,
 • posiadania ważnej karty EKUZ,
 • wykonywania podczas mobilności dokumentacji zdjęciowej,
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych,
 • złożenia raportu po powrocie z kursu oceniającego całościową realizację mobilności (raport w systemie Beneficiary Module).
17. Uczestnicy zakwalifikowani do projektu podpiszą Umowę pomiędzy instytucją wysyłającą a uczestnikiem mobilności w programie Erasmus+.
18. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika/uczestniczki z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji z członkostwa w organizacji.
19. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:
 • Rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 3 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny.
 • Rezygnacja w trakcie trwania zajęć przygotowawczych do mobilności jest możliwa w przypadku ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej, w terminie do 5 dni od zaistnienia przyczyny powodującej konieczność rezygnacji. Przyczyna rezygnacji nie może być znana przez uczestnika/uczestniczkę w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie. Rezygnacja musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie do stosownej sytuacji (np. zwolnienie lekarskie).
20. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w zadaniach projektowych lub skreślenia z listy, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, najpóźniej w chwili złożenia pisemnej rezygnacji.
21. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie w czasie pobytu za zagranicą uczestnik/ uczestniczka zobowiązana jest do samodzielnej organizacji powrotu do kraju i na własny koszt.
22. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn nieuzasadnionych uczestnik jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów na organizację jego udziału w projekcie.
23. W trakcie realizacji Projektu RTW w Andrychowie będzie promował i zapewni zasady równych szans oraz zapobiegnie wszelkim formom dyskryminacji, w tym ze względu na płeć, wiek i wyznanie.
24. W przypadku zmiany zapisów w regulaminie aneks należy sporządzić na piśmie.
25. Regulamin rekrutacji wchodzi w życie z dn. 30.10.2023 r.

Andrychów, 30.10.2023 r.