Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład „Zieloni sprzymierzeńcy w walce z zanieczyszczeniami”

11 listopada 2018

W dniu 8.11.2018 r. mieliśmy okazję dowiedzieć się w jaki sposób flora pomaga nam w oczyszczaniu środowiska. Wykład na ten temat wygłosiła dr hab. Alina Stachurska-Swakoń. Pracuje jako adiunkt w Zakładzie Ekologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze: ekologia zbiorowisk roślinnych, fitogeografia, ochrona szaty roślinnej. Jest autorką ponad stu publikacji naukowych, współpracuje z wieloma badaczami z kraju i zagranicą.

  pani wykł.       dwie Na początek pani doktor wymieniła czynniki zakłócające środowisko: smog, skażona przez przemysł woda, gleba, a także hałas i światło. Na co dzień wszyscy obserwujemy jak nasze powietrze, zwłaszcza przy niesprzyjającej pogodzie nie pozwala nam na komfortowe oddychanie. Mamy też wiedzę o zanieczyszczeniu wód gruntowych i gleby w wyniku działania człowieka. W trakcie wykładu dowiedzieliśmy się o najbardziej szkodliwych związkach które zanieczyszczają środowisko, a więc benzenie, formaldehydzie, trójchloroetylenie oraz jak w się zachowują w obecności roślin, a jak bez nich. Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały istnienie co najmniej 12 gatunków roślin mających właściwości oczyszczające powietrze w pomieszczeniach. Wśród nich szczególnie należy zwrócić uwagę na skrzydłokwiat, dracenę, chryzantemę, paprotkę oraz bluszcz hedera. Rosliny do życia potrzebują odpowiednich warunków. Brak  światła, czystej wody, odpowiedniej temperatury zakłóca ich wzrost i powoduje stress. Badania naukowców skupiły sie na wykorzystaniu tego stresu w celu obserwacji strategii przystosowawczych różnych gatunków roślin. Naukowcy badali również wpływ roślin, szczególnie drzew i krzewów, na powietrze w warunkach zewnętrznych. Po przejściu zanieczyszczonego powietrza przez korony drzew liściastych zmniejsza się o 20 do 40%. Pochłanianie zanieczyszczeń zależy od gatunku drzew, wysokości, szerokości korony, odległości od źródła emisji. Także krzewy mają dobre właściwości w tym zakresie, a wśród nich szczególnie oliwnik wąskolistny, cis pospolity, bez lilak. W mieście oprócz pochłaniania zanieczyszczeń drzewa obniżają temperaturę, produkują tlen. Do oczyszczania gleby stosowane są tzw. metalofity a wśród nich metafolit absolutny czyli zawciąg pospolity. W ogródkach działkowych w tym celu możemy stosować słonecznik ozdobny, rzepak. Aby oczyścić wodę wykorzystuje się trzcinę pospolitą, rzęsę wodną i moczarkę kanadyjską.

Badania dotyczące wpływu roślin na oczyszczanie powietrza zapoczątkowała NASA  w 1989 roku. Od tej pory wielu naukowców zajmuje się tym zagadnieniem, by znaleźć sposoby na coraz bardziej zanieczyszczone środowisko niekorzystnie wpływające na nasze zdrowie.

Tekst: Maria Przebinda

 hałas   nasa   skrzydokwiat   paproć   bluszcz   dracena   stress3   stresss4   1841   18481   1842   1844   1847   1848   1850   1851   1852   1853   1854   1856   1857   1858   1900   1905   1906              1909               sala

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony