Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład otwarty

30 listopada 2018

W dniu 29.11.2018 roku w sali Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie miał miejsce wykład z zakresu socjologii wygłoszony przez mgr Annę Miodyńską. Jego tytuł brzmiał; Długofalowe planowanie na rzecz jakości życia seniorów w Andrychowie. Wykład został zorganizowany we współpracy z Miejską Radą Seniorów w ramach tworzenia strategii polityki senioralnej w gminie Andrychów. Tworzenie tej strategii wymagało profesjonalnej pomocy odpowiedniej instytucji. Zdiagnozowania sytuacji, potrzeb, problemów, możliwości i potencjału seniorów w Gminie Andrychów, oraz przygotowania projektu strategii podjęła się Fundacja Kultury Chrześcijańskiej  „Znak” z Krakowa. Koordynatorem części prac, czyli przygotowaniem diagnozy, jest pan dr Grzegorz Demel.  Koordynatorem kolejnego etapu czyli utworzenia planu rozwoju w gminie Andrychów jest pani mgr Anna Miodyńska. W prace przygotowawcze zaangażowane były też osoby i instytucje z  naszej gminy.                          Mgr Anna Miodyńska pracuje w Małopolskim Instytucie Kultury w Krakowie – Instytucji Kultury Województwa Małopolskiego. Od 2013 r. koordynuje tam program „Myślimy strategicznie”, który wspiera instytucje i organizacje kultury w partycypacyjnym (z udziałem całego zespołu oraz grup odbiorców) tworzeniu długofalowych planów rozwoju. Z wykształcenia przyrodniczka i pedagog oraz absolwentka studiów podyplomowych o specjalności: kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości, samorządności lokalnej.          W wolnych chwilach bywalczyni festynów, pikników i dni miast.

prezes Prowadząca wykład podzieliła go na dwie części; w pierwszej postawiła sobie za cel wzbudzenie zainteresowania słuchaczy myśleniem strategicznym, natomiast druga część dotyczyła przygotowania konkretnej strategii, czyli strategii polityki senioralnej dla Gminy Andrychów na lata 2019 – 2024. W pierwszej teoretycznej części mgr Miodyńska wyjaśniała pojęcia; strategia, cel, działanie, a także  jaka jest różnica między myśleniem konstruktywnym a życzeniowym. Określiła czym winien się charakteryzować dobrze sformułowany plan działania, jak winny brzmieć cele strategiczne i operacyjne.

Druga część wykładu to praca nad konkretną strategią, czyli opracowywaniem projektu strategii polityki senioralnej dla Gminy Andrychów na lata 2019 – 2024. Każdy słuchacz miał możliwość wpływu na kształt tej strategii poprzez zgłoszenia własnych, uznanych za ważne, spostrzeżeń w obrębie poprawy warunków życia seniorów w naszej gminie.

1804   1822   1823   1832   1837   1842   1844   1847    1852   1858   1900   1902   19021   1904   1905   1906              1908              1909

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony