Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład otwarty Burmistrza Tomasza Żaka w dniu 10.05.2018 r.

17 maja 2018
Tekst ten ukaże się w czerwcowym numerze „Nowin Andrychowskich” Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku o inteligentnym mieście

Podczas trwających obchodów 250-lecia posiadania przez Andrychów praw miejskich UTW organizuje w każdym semestrze jeden wykład otwarty, dostępny dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Taki właśnie wykład wygłosił 10 maja w Miejskim Domu Kultury Burmistrz Tomasz Żak. Był to już czwarty wykład Burmistrza na UTW. Tradycyjnie na wstępie Prezes Danuta Bańska przedstawiła wykładowcę. Dowiedzieliśmy się, że Tomasz Żak ukończył trzy fakultety: Prawo na UJ, Finanse na A.E. w Krakowie, oraz Zarządzanie w Wyższej Szkole im. Leona Kuźmińskiego. Zanim wybrano go na funkcję burmistrza, którą pełni już drugą kadencję, Tomasz Żak pracował w samorządzie i ubezpieczeniach. Obecnie pełni szereg funkcji społecznych, między innymi wiceprezesa Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski. Jest także członkiem Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Andrychowie i Rady Programowo-Naukowej UTW.

burmistrz

Temat wykładu otwartego  brzmiał: „Andrychów, inteligentne miasto, zrównoważony rozwój”. Pojęcie „inteligentne miasto” jest przekładem angielskiego „smart city”, co dosłownie oznacza miasto zręczne, sprytne. Na wstępie podana została definicja miasta inteligentnego: „Takim mianem określa się koncepcję, według której miasta wykorzystują zaawansowane technologie do tego, by polepszyć jakość życia i funkcjonowania w mieście w każdym obszarze. Zgodnie z tym założeniem mieszkańcom ma się żyć lepiej i wygodniej, a równocześnie koszty funkcjonowania całego organizmu miejskiego mają być tak niskie, jak to możliwe”.

Wykładowca omawiał poszczególne „filary” inteligentnego miasta podając przykłady z naszego terenu. Przy zarządzaniu zaprezentował różne możliwości korzystania z usług Urzędu Miejskiego za pomocą Internetu, bez wychodzenia z domu. W dziedzinie ekonomii poinformował, że od wielu lat nie zostały podniesione podatki miejskie, a budżety rosną z roku na rok. Mówiąc o stylu życia zapoznał słuchaczy z planami zagospodarowania Pańskiej Góry i Stawu Anteckiego, oraz rozpoczętą budową krytego basenu kąpielowego. Filar „Ludzie” to przede wszystkim przeznaczanie środków dla licznych w naszym mieście organizacji społecznych, a także organizowanie licznych kontaktów obywateli z mieszkańcami miast partnerskich. W dziedzinie edukacji możemy być dumni z faktu, że każda szkoła w gminie ma salę (a często halę) gimnastyczną, a także z tego, że uczniowie z Andrychowa są laureatami wielu konkursów, olimpiad przedmiotowych i zwycięzcami zawodów sportowych. W latach 2011-2018 udało się uzyskać ponad 4 miliony zł na różne programy edukacyjne. Powodem do dumy w sektorze mobilności społeczeństwa jest zorganizowanie własnej komunikacji miejskiej przy pomocy komfortowych i ekologicznych autobusów. Na inwestycje infrastrukturalne w latach 2011-2017 wydano 125 milionów zł: przeszło 34 miliony na inwestycje budowlane i 90 milionów na budowę i remonty dróg. Ważne są dokonania w dziedzinie ochrony środowiska: uszczelnienie sieci wodociągowej, kompletna przebudowa oczyszczalni ścieków i znaczna rozbudowa sieci kanalizacyjnej. Tu także należy wdrożenie lamp LED do oświetlenia miejskiego przynoszące znaczne oszczędności energii, a w przeliczeniu na pieniądze coroczną oszczędność 700.000 zł. Po zrealizowaniu niewielkiej elektrowni słonecznej na dachu Przedszkola nr 5 planowane jest wybudowanie dużej farmy fotowoltaicznej.

Wszystkie te przykłady przekonały mnie (a myślę że także większość słuchaczy) do tego, że Andrychów na naszych oczach staje się inteligentnym miastem, nadzwyczaj inteligentnie zarządzanym przez Władze Samorządowe.

Andrzej Fryś czym jest    idea 1   2   3   4   5   6   7   8   burmistrz prezes

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony