Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Spotkanie Noworoczne

03 stycznia 2018

Jak wynika z rocznego rozkładu zajęć, w dniu 11 stycznia 2018 r. /czwartek/ w sali wykładowej Klubu Spółdzielni  Mieszkaniowej  o  godz.  16:00  rozpocznie  się  Spotkanie  Noworoczne  członków  Uniwersytetu  i zaproszonych gości.

                Serdecznie zapraszamy.

Po toaście i przy skromnym poczęstunku, będziemy kolędować z Zespołem Wokalnym UTW. Wysłuchamy krótkiej prezentacji związanej z okresem świątecznym oraz nawiązującej do celów realizowanych przez Uniwersytet.

Przed i po wykładzie mgr Janusza Ślesaka,  tj. 4 stycznia 2018 r. przyjmować będziemy zgłoszenia na Spotkanie Noworoczne wraz ze składką  8,00 zł. Ilość osób wyznacza liczba krzeseł w Klubie.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony