Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

28 września 2018
W piątek 28.09.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej naszego Uniwersytetu. W posiedzeniu uczestniczyli: – mgr JANUSZ ŚLESAK –  Przewodniczący Rady  Programowo- Naukowej, – prof. ATH dr hab. CZESŁAW  ŚLUSARCZYK – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia                                                                                                                  - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, – mgr MAŁGORZATA MATUSIAK – Prezes ABS Banku Spółdzielczego, – mgr TOMASZ ŻAK – Burmistrz Andrychowa, Obecne były członkinie Zarządu Stowarzyszenia wraz z Prezes Danutą Bańską. rada Na wstępie przyjęto protokół z posiedzenia z dnia 26.01.2018 r. W dalszej kolejności omówiono i zaakceptowano program zajęć na I semestr 2018-2019 roku przygotowany przez Zarząd UTW. Prezes Zarządu UTW Danuta Bańska przedstawiła sprawozdanie z uczestnictwa w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju.  Po  informacje na ten temat zapraszamy na:  www.forumtrzeciegowieku.pl  oraz na profil Forum III Wieku na Facebook'u   https://www.facebook.com/ForumTrzeciegoWieku/ Na tym posiedzenie zakończono.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony