Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

28 stycznia 2018
W piątek 26.01.2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej naszego Uniwersytetu. W posiedzeniu uczestniczyli: - mgr JANUSZ ŚLESAK –  Przewodniczący Rady  Programowo- Naukowej - mgr MAŁGORZATA MATUSIAK – prezes ABS Banku Spółdzielczego - lek. med. psychiatra – LEON FERFECKI - dr ADAM ŚWIDERSKI - prof. dr hab. WIESŁAW BABIK – Instytut Nauk o Środowisku – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Obecne były członkinie Zarządu Stowarzyszenia oraz przedstawicielka Komisji Rewizyjnej. rada

            Głównym celem spotkania było przyjęcie przygotowanego przez Zarząd programu zajęć na II semestr 2018 roku. Rada przyjęła też rezygnację z udziału w jej pracach pani Danuty Noszki-Leśniewskiej. Rezygnacja nastąpiła z przyczyn zdrowotnych.

                Prezes Zarządu Danuta Bańska przedstawiła informację o otrzymanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Andrychowie na projekt "Olimpijczyk Senior 2018", która dofinansuje udział naszych słuchaczy w cyklicznej już zimowej Senioriadzie w Rabce Zdroju, oraz letniej olimpiadzie w Łazach. Omówione zostały również wnioski złożone przez nasze Stowarzyszenie do programu rządowego w ramach edycji 2018 Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych oraz nasz udział we wniosku złożonym przez Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w konkursie "Wspieranie Uniwersytetów Trzeciego Wieku".

Plan wykładów i warsztatów zamieszczony jest poniżej i w zakładce „PROGRAM ZAJĘĆ”. Program zajęć II sem. 2018 wykłady Program zajęć II sem. 2018 warsztaty

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2018

Projekt, realizacja i sponsoring strony