Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Zakończenie roku akademickiego

03 czerwca 2016

W dniu drugiego czerwca w Miejskim Domu Kultury odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2015/2016. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przybyłych przez Panią Prezes Danutę Bańską. Oprócz słuchaczy UTW serdecznie witaliśmy zaproszonych gości;

 • Władysława Żydka -  Z-cę Przewodniczącego Rady Miasta Andrychowa
 • Tomasza Żaka - Burmistrza Andrychowa,
 • dr hab. Czesława Ślusarczyka - Prorektora elekta ds. Studenckich i Kształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej ,
 • Małgorzatę Matusiak - Prezesa ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie,
 • Jana Sordyla - Przewodniczącego Rady Nadzorczej ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie ,
 • Kazimierza Szczepańskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Andrychowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Anetę Wądrzyk - Dyrektora CKiW w Andrychowie,
 • Pawła Mrzygłoda - Dyrektora LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie
 • Janusza Ślesaka - Przewodniczącego Rady Programowo-Naukowej UTW,
 • Leona Ferfeckiego, dr Adama Świderskiego - Członków Rady Programowo-Naukowej UTW,
 • Martę Kajzer - Dyrektora Ośrodka Wspierania Rodziny,
 • Elżbietę Prus - Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Marka Nycza - Redaktora Naczelnego Nowin Andrychowskich,
 • Kazimierza Niemczyka - PTTK, Prezes Klubu Turystyki Górskiej „Limba”,
 • Jana Smolca - Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Witalność”,
 • Jana Zielińskiego - Prezesa Towarzystwa Miłośników Andrychowa,
 • Władysława Klaję - pedagoga w Liceum Ogólnokształcącym /prowadzi warsztaty psychologiczne/,
 • Jerzego Kozaka - nauczyciela plastyki /prowadzi warsztaty malarskie/,
 • Grzegorza Semika - pracownika UMiG Andrychów / prowadzi kurs informatyczny/.
kwiaty Po przywitaniu Pani Prezes przedstawiła działania jakie były naszym udziałem w ubiegłym już roku akademickim. Podziękowała również członkom Zarządu i członkom Stowarzyszenia szczególnie wyróżniającym się w pracy dla innych. Szczególne podziękowanie skierowała do Rady Programowo-Naukowej i instytucji wspierających nasze funkcjonowanie.

Ogłosiła, iż rozpoczęcie nowego roku akademickiego planujemy na dzień 6.10.2016 r. na które śle serdeczne zaproszenie.

Po tej oficjalnej części nastąpił występ Miejskiej Orkiestry Dętej ANDROPOL w Andrychowie pod batutą Łukasza Zaborowskiego. Orkiestra zaprezentowała bardzo ciekawe interpretacje licznych utworów - począwszy od marszy, przez muzykę rozrywkową, po klasyczną. Występ orkiestry uświetnił śpiew Kingi Brandys-Wójciak. Pomiędzy utworami dyrygent przybliżył nam historię andrychowskiej orkiestry, która za kilka lat obchodzić będzie setną rocznicę powstania. Na stojąco dziękowaliśmy muzykom i wokalistce za przeżycia artystyczne, których nam dostarczyli.

orkiestra

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony