Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: „Ku pokrzepieniu serc” w prozie Henryka Sienkiewicza

11 grudnia 2016

          Uchwałą Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polski rok 2016 został  ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji życie i twórczość tego Wielkiego Polaka to temat  wykładu wygłoszonego przez  mgr Krystynę  Korbut-Płonkę, która od początku istnienia naszego  UTW   aktywnie  udziela się w pracy dla nas, przygotowując ciekawe wykłady. Prowadzi również warsztaty poetyckie dla zainteresowanych. Od tego roku pełni kolejną społeczną funkcję, jest członkiem Miejskiej Rady Seniorów.

W  wykładzie "Ku pokrzepieniu serc” /uzupełnionym prezentacją multimedialną  mgr Krystyna Korbut-Płonka przedstawiła: „Źródła i przyczyny, metody. środki, i skutki ... twórczości Henryka Sienkiewicza”.

mikrofon

Źródła i przyczyny: Duży wpływ na osobowość pisarza miał jego niewielki wzrost, który był przyczyną ciągłych kompleksów. Jednocześnie przez całe dorosłe życie  towarzyszyła mu idea z której słynął: zapomnieć o sobie, pokochać ideę, umiłować coś, co z pomocą rozumu doprowadzi tę ideę do celu. I skutecznie ją realizował. Z domu rodzinnego wyniósł tradycje patriotyczno-niepodległościowe: dziadek brał udział w powstaniu kościuszkowskim, ojciec w powstaniu listopadowym, brat Kazimierz był uczestnikiem powstania styczniowego. Sam Sienkiewicz mający wówczas 17 lat zgłosił się do powstańców, ale nie został przyjęty. Usłyszał odpowiedź:  "Dzieci nam tutaj nie potrzeba". Joachim Lelewel był jego kuzynem.

 Niewątpliwy wpływ na twórczość Henryka Sienkiewicz miały JEGO MARIE, zwłaszcza żony: Maria Szetkiewicz, Maria Romanowska oraz Maria Babska.

 Kolejnym źródłem inspiracji były podróże pisarza. W Stanach Zjednoczonych poznał Dziki Zachód, prerie, ludzi o prostych charakterach, ich bezkompromisowość, walkę dobra ze złem. Tam spotkał również Helenę Modrzejewską i  Korwina Piotrowskiego  będącego inspiracją do stworzenia postaci Zagłoby. Swoje obserwacje przedstawiał w cyklu "Listy z podróży do Ameryki". Podróżował również do Konstantynopola, Neapolu, Rzymu, Hiszpanii. Wyprawa myśliwska do Zanzibaru zaowocowała cyklem reportaży "Listy z Afryki".

Metody sposoby i środki twórczości Henryka Sienkiewicza  mgr Krystyna Korbut- Płonka omówiła na przykładzie "Potopu". Są to :

  • Schematy kompozycyjne w których zawarte są dwa wątki: historyczny i miłosny.
  • Schematy fabularne obejmują: poznanie- pokochanie-porwanie, perypetie- poszukiwanie- pojednanie -happy end.
  • Archetypowy motyw miłosnego trójkąta typowy dla Waltera Scota czy Aleksandra Dumasa.
  • Jedną z metod  jest zaskoczenie.
  • Przypadek rządzi kompozycją.

Bohaterzy to postacie historyczne np. Wołodyjowski, Janusz Radziwiłł,  hetman Sobieski i fikcyjne: Zagłoba, Podbipięta, Kmicic. Bohater fikcyjny ma często  baśniowe cechy  Kmicic wielokrotnie ciężko ranny wraca do pełni sił, działa wg schematu: Bóg- wiara- ojczyzna, za czyny heroiczne czeka go nagroda Oleńka. Tak więc prócz elementów baśniowych, są elementy eposu i wesela. Podobnie  motywy historyczne nawiązujące do wydarzeń i losów Polski wzbogacone fikcją literacką,  miały na celu "pokrzepienie serc" Polaków w trudnych czasach.

Henryk Sienkiewicz to mistrz słowa, dbający o piękno i barwność mowy polskiej  poprzez stylizację na  język barokowy archaizmy, makaronizmy, wulgaryzmy, wtręty, styl rubaszny i podniosły. porzekadła i humor.

Skutki:

  • Powieści historyczne w służbie idei "pokrzepienia serc" opanowały  wyobraźnię i dusze Polaków.
  • Nagroda Nobla za całokształt twórczości. Uzasadnienie jury "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki, rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu."

    "My z niego wszyscy" - Stanisław Cat Mackiewicz .Ten cytat mówi tak wiele...

portret-s-h   wola-okrz   jego-marie   rodzina  metody-zd   metody    meto   met    opinie   sam-o-sobie  gombrowicz   nobel  grob

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE Komunikaty bieżące 19 grudnia 2016

czytaj dalej...

Plan wycieczek na styczeń 2017 r.
Plan wycieczek na styczeń 2017 r. Wyjazdy 19 grudnia 2016

czytaj dalej...

Wykład: Bezpieczeństwo osób starszych
INFORMACJA
INFORMACJA Komunikaty bieżące 15 grudnia 2016

czytaj dalej...

INFORMACJA
INFORMACJA Komunikaty bieżące 15 grudnia 2016

czytaj dalej...

Termy Chochołowskie? Polecamy!
Termy Chochołowskie? Polecamy! Wyjazdy 09 grudnia 2016

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony