Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykłady mgr Władysława Klaji.

03 marca 2016
pproj obraz TRZYMAJ FORMĘ” – PROJEKT DOFINANSOWANY  PRZEZ  GMINĘ ANDRYCHÓW W dniach 18 oraz 25 lutego br. wysłuchaliśmy wykładów mgr Władysława Klaji, pedagoga w Liceum Ogólnokształcącym w Andrychowie. Tematyka  wykładów związana była z psychologicznymi aspektami funkcjonowania w relacjach z otoczeniem, w tym oceną własnych predyspozycji . klaja Zajęcia pierwsze to diagnoza jak funkcjonujemy w obecnej rzeczywistości. Test na asertywność, to dziesięć bloków tematycznych. Odpowiedzi na pytania i analiza dały częściową odpowiedź jak radzimy sobie obecnie w sytuacjach osobistych i społecznych. Diagnozę wykładowca poszerzył o kwestionariusz inteligencji wielorakiej. Ten test dał nam wiedzę na temat osobistych predyspozycji, a zarazem jakie metody do skutecznej nauki i relaksacji powinniśmy stosować. Drugie spotkanie ; to analiza wyników wcześniej wykonanych testów, również indywidualnie. Przedstawienie metod postępowania w poszczególnych predyspozycjach wynikających z kwestionariusza inteligencji wielorakiej. Podczas zajęć szczegółowo zostały omówione potrzeby ludzkie na podstawie trójkąta Maslowa oraz przekazana została uczestnikom wiedza, jak przygotować się do zajęć warsztatowych w następnych tygodniach. Pierwsze zajęcia warsztatowe mają na celu wypracowanie dobrych postaw ciała i umiejętności pracy z oddechem i własną energią, co będzie wykorzystywane w następnych spotkaniach, relaksacji, koncentracji, wizualizacji. Władysław Klaja.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony