Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład w eksperymentalnej konwencji zaprezentowany przez lek. psychiatrę Leona Ferfeckiego

24 października 2015
W dniu 22.10.2015 r. wysłuchaliśmy wykładu składającego się z trzech części:
  • umysłowo-wyobrażeniowej,
  • fizycznej,
  • mieszanej, okraszonej humorem.
Część pierwsza zatytułowana była „O stosowaniu leków u seniorów – w oparciu o wykład prof. dr hab. Barbary Gryglewskiej”. Prof. Gryglewska z Collegium Medicum UJ. jest  Wojewódzkim Konsultantem ds. Geriatrii. Wykład ten, skierowany do lekarzy, wygłosiła na Kongresie Naukowym: „Kobieta i Mężczyzna. Zdrowe starzenie się.” fer1 Przedstawiła w nim dane statystyczne dotyczące ilości zażywanych leków przez seniorów w poszczególnych grupach wiekowych i występującej bardzo często polipragmazji czyli przyjmowania przez chorego więcej niż       5 leków równocześnie. Jest to sytuacja bardzo niepokojąca ponieważ wraz z liczbą przyjmowanych leków wzrasta wykładniczo ryzyko występowania polekowych działań niepożądanych. Najbardziej szkodliwe są interakcje powodujące zniesienie działania lub zwiększenie stężenia leku/-ów oraz nasilenie ich działania toksycznego. Niektóre interakcje wywołują groźne dla życia objawy niepożądane pod postacią zaburzeń rytmu serca, przełomu nadciśnieniowego, krwotoków, uszkodzenia wątroby, nerek czy szpiku, które nie zawsze zostają rozpoznane i mogą być traktowane jako kolejne schorzenie wymagające podjęcia dalszej interwencji farmaceutycznej. Wykład ten, wygłoszony  za zgodą prof. Gryglewskiej, został wybrany przez wykładowcę nie bez przyczyny.    Tak wielu z nas, lub z naszych bliskich leczy się równocześnie u więcej niż jednego specjalisty. Wiedza, którą pozyskaliśmy, powinna nas seniorów uwrażliwić na konieczność konsultowania, a wręcz dopytywania lekarzy       o interakcje między zapisywanymi lekami, jak również suplementami diety czy witaminami. Część druga, ruchowa, przymusiła słuchaczy do opuszczenia zagrzanych krzeseł i wykonania kilku ćwiczeń fizycznych. Spodobał nam się ten przerywnik i zastosujemy go na następnych wykładach. I część trzecia; leczenie śmiechem poprzez czytanie tekstów satyrycznych mało dziś znanego rosyjskiego pisarza Michaiła Zoszczenki. Czytanie wyrafinowanych humoresek trzeba jeszcze poćwiczyć. Terapię śmiechem akceptujemy, zachęcamy do stosowania także wszystkim czytającym naszą stronę internetową. fer2 fer4 maryla  fer5 fer6 Fryś

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony