Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład „Przyczyny i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego”

09 kwietnia 2017
Prof. dr hab. Andrzej Leon Sowa w dniu 6 kwietnia poprowadził wykład „Przyczyny i okoliczności wybuchu Powstania Warszawskiego”. To znany, wybitny historyk, prof. nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie na emeryturze), Biblioteki Jagiellońskiej oraz Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego. Zajmuje się dziejami I Rzeczypospolitej (wiek XVIII), oraz historią XX wieku. sowa  pawst Jest współautorem i autorem kilku podręczników do historii najnowszej, wykorzystywanych na polskich uczelniach wyższych, w tym przede wszystkim „Historii Polski 1918-1945” oraz „Historii politycznej Polski 1944-1991”. Jest ceniony za niezwykle rzeczowe podejście do omawianych zagadnień i za skrupulatność         w badaniu źródeł. Ostatnio wydał książkę „Kto wydał wyrok na miasto? Plany operacyjne ZWZ AK (1940-1944)   i sposoby ich realizacji”.

Pan prof. szeroko omówił uwarunkowania polityczne i militarne Polski przed wybuchem II Wojny Światowej        i podczas jej trwania. Opisywał skutki działania Armii Krajowej w akcji „Burza” prowadzone we Lwowie i Wilnie. Przedstawił spory o koncepcję polityczną działań w Warszawie latem 1944 roku, jakie toczyły się pomiędzy polskim rządem w Londynie, a wojskowym dowództwem AK. Każda teza jaką przedstawiał wykładowca oparta była na materiale źródłowym powstałym prawie wyłącznie w trakcie opisywanych wydarzeń.

Po wysłuchaniu wykładu, każdy z nas odpowiedział sobie na pytanie „Czy Powstanie Warszawskie miało sens?” Tekst: Danuta Bańska.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony