Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

WYKŁAD: „PODSTAWY JUDAIZMU”.

23 maja 2015
W dniu 21.05.2015 r. wysłuchaliśmy wykładu wygłoszonego przez dr Alojzego Morzyńca na temat powstania religii narodowej Żydów.  Wykładowca przedstawił tło historyczne powstawania judaizmu, jego specyfikę i główne nurty, źródła stanowiące podstawę religii i prawa żydowskiego, obyczaje i święta żydowskie. juaiz

        judaizm   DSCN5475  juda

Mówił o symbolach tej religii, w tym najważniejszym symbolu menorze, której pochodzenie wywodzi się jeszcze z czasów Mojżesza. Opowiedział o Torze czyli najważniejszym tekście objawionym judaizmu, składającym się z 5 ksiąg w języku hebrajskim, spisanych wedle tradycji przez Mojżesza na polecenie Boga.  Z treści Tory wynika  613 przykazań, z których najważniejsze to przykazanie miłości. Judaizm opiera się na 2 podstawowych założeniach: 1) wierze w jednego, jedynego Boga, Stwórcę i Pana Wszechświata, który oczekuje od ludzi moralnego postępowania, 2) na przekonaniu o posłannictwie Żydów z racji przymierza, które Bóg zawarł z nimi, jako narodem przez Siebie wybranym na świadka. Przymierze Boga z narodem żydowskim ma znaczenie dla całej ludzkości, bo gdy nadejdzie Mesjasz i zapanuje powszechny pokój, cały świat pozna Boga i uzna rolę Żydów. Z judaizmu wywodzą się dwie inne religie monoteistyczne: chrześcijaństwo oraz islam.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony