Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład otwarty Polak-Pers dwa bratanki

03 kwietnia 2017
pproj obraz

W dniu 31 marca br. w Miejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z panem Jahiarem Azimem Iranim, który 20 lat temu przyjechał z Teheranu do Polski, zamieszkał w Lublinie i z naszym krajem związał swoją przyszłość. Ukończył studia muzyczne na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i aktualnie  kończy studia doktoranckie z muzykologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Jest kompozytorem, autorem tekstów, aranżerem, wirtuozem gry na perskim instrumencie Santur. Jako obywatel Polski pochodzenia irańskiego, wrażliwy na procesy społeczne zachodzące we współczesnym świecie, dostrzega problem społeczeństw większościowych kierujących się stereotypem w postrzeganiu różnorodności tego świata.

tytuł  azim gra

W Andrychowie, na zaproszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, poprowadził wykład naukowo-artystyczny pt. „Polak-Pers dwa bratanki” opowiadając o społeczeństwie Iranu jako ludziach bardzo otwartych na drugiego człowieka. W sposób bardzo emocjonalny mówił o wzajemnym szacunku, kierowaniu się w życiu postawą tolerancyjną dla różnorodności. Prowadząc takie spotkania w całej Polsce, wielokrotnie podkreślał, że jego celem jest zwiększanie świadomości słuchaczy o różnorodności kulturowej, o możliwości jej współistnienia w spokoju i wzajemnej tolerancji.  Prelegent pokazał nam dwa filmy o historii Polaków -uchodźców  podczas II Wojny Światowej. Jednym z nich był film „Dzieci Isfahanu”, w którym żyjący Polacy opowiadali o tym jak 70 lat temu w 1942 roku znaleźli się w Iranie. Tam w obozach dla uchodźców znalazła schronienie ewakuowana z ZSRR Armia Polska oraz członkowie ich rodzin. Po obejrzeniu filmów skojarzenia z aktualną sytuacją uchodźców na świecie nasuwały się same.

Z wielkim zaciekawieniem i przyjemnością wysłuchaliśmy koncertu kilku perskich utworów granych na staroperskim instrumencie szarpanym Santur. Nasz gość dał się również namówić na wykonanie polskiej piosenki „Oczy czarne”. W czasie strojenia instrumentu do wykonania polskiego utworu, wszyscy zebrani otrzymali po dwie pamiątkowe zakładki do książki przygotowane na to wydarzenie. Zakładki promowały obchody 250-lecia nadania Andrychowowi praw miejskich poprzez umieszczenie logo tych obchodów, informowały o tym, jakie i kiedy będą organizowane uroczystości w naszym mieście. Na zakładkach umieszczono  prace malarskie naszych koleżanek z grupy plastycznej.

Zgodnie z duchem i celem tego spotkania poproszono wszystkich obecnych o podzielenie się zakładkami         z osobami, które nie uczestniczyły w tym wydarzeniu.

Przesłanie naszego gościa brzmiało; starajmy się poznawać i rozumieć różnorodność kulturową świata, starajmy się zmieniać ten świat na lepsze zaczynając od siebie.

W spotkaniu brali udział członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, uczniowie szkół ponadpodstawowych, oraz mieszkańcy miasta.

Wykład otwarty, o ważnej dla społeczeństwa tematyce, został zorganizowany w ramach podjętego przez Stowarzyszenie zobowiązania włączenia się w obchody 250 rocznicy nadania Andrychowowi praw miejskich. Przedsięwzięcie jest współfinansowane przez Gminę Andrychów w ramach projektu „Stop Nietolerancji”.

publ.   gta   gra

                          pulpit   księga

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony