Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: „Odnawialne źródła energii”

20 maja 2016

W dniu 19.05. 2016 r. jako wykładowca gościł u nas mgr inż. Jan Ryszard Kurylczyk. Jest absolwentem inżynierii budowlanej Politechniki Koszalińskiej. Ukończył również specjalistyczne studia w zakresie budowy elektrowni jądrowych na Politechnice Gdańskiej, podyplomowe studium na Akademii Rolniczo-Technicznej         w Olsztynie oraz studia z zakresu marketingu i zarządzania w Zurychu. Pracował jako dyrektor na budowie elektrowni "Żydowo" i "Żarnowiec", jako generalny projektant gdańskiego "Energoprojektu" a także dyr.ds. projektów zagranicznych „Elektrobudowa SA” w Katowicach.  W latach 1988-1989 był wojewodą słupskim, od 2001 roku pełni funkcję wojewody pomorskiego. Jego pasje to nieodłącznie ze sobą splecione - historia i literatura. Jest autorem wielu , książek dotyczących historii i religii; o starożytnej Grecji i Persji, o chrześcijaństwie w III wieku, papieżu Innocentym III, czasach Słowian od II do X wieku. Jego powieść „Niezłomny z Nazaretu” została przeniesiona do teatru telewizji. Jest również społecznikiem; prelegentem, propagatorem wiedzy na spotkaniach z młodzieżą i w środowisku osób starszych, byłym prezesem słupskiego oddziału Związku Literatów Polskich.

wykładowca blisko (2)

Na początek wykładu odnawialne źródło energii zostało zdefiniowane przez wykładowcę  jako źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu. Źródła te nazywane są odnawialnymi, gdyż nie będą wyczerpane w przewidywanej przyszłości. Natomiast obecnie wykorzystywane; ropa, węgiel, gaz ziemny w najbliższej przyszłości (3 – 4 pokolenia) ulegną wyczerpaniu. Niedawno odkrytym źródłem energii, ocenianym jako przyszłość na kilka wieków, są hydraty metanu. Hydraty metanu, zwane też "płonącym lodem" albo "metanowym lodem", to szczelnej budowy struktury krystaliczne, złożone z molekuł metanu zamkniętych w klatkach cząsteczek wody.

Wykładowca przedstawił obecną sytuację paliwową na świecie i w Polsce oraz przedstawił perspektywy jej rozwoju. Mówił o efekcie cieplarnianym jego przyczynach i skutkach oraz niejednoznacznej opinii naukowców na temat tego zjawiska. O protokole z Kioto z 1997 r. jako reakcji międzynarodowej na globalne ocieplenie, mającej na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zaprezentował również rys historyczny dotyczący gwałtownego wzrostu zapotrzebowania na energię, podkreślał tu szczególnie gigantyczny przyrost ludności       w krótkim przedziale czasu. Tak więc przed nami widzimy dwa scenariusze; - optymistyczny to rozwój technologiczny dla wykorzystywania nowych źródeł energii, - pesymistyczny to narastanie konfliktów pomiędzy narodami w walce o zasoby. Przedstawił wniosek, iż żaden kraj indywidualnie nie przetrwa eksplozji demograficznej i kryzysu energetycznego bez współdziałania z innymi.  Jego zdaniem wielka nadzieja jest w energii solarnej, gdyż ta dla nas jest w zasadzie niewyczerpalna. lecz tu jesteśmy na początku drogi.

Spotkanie  p. Kurylczyk zakończył krótką informacją o istniejących religiach na świecie i liczebnością ich wyznawców. Większą uwagę poświecił islamowi,  religii   młodszej od chrześcijaństwa o 600 lat.  Sformułował tezę, że islam jest teraz w takiej fazie rozwoju jak było chrześcijaństwo w średniowieczu czyli ekspansji krzewienia, również mieczem, zasad wiary oraz, że  od  mądrego działania wszystkich krajów europejskich zależy czy Europa poradzi sobie z napływem uchodźców z krajów muzułmańskich i wyciszeniem aktów terrorystycznych fundamentalistów islamskich.

wykładowca  sytuacja paliwowa  perspektywa  historyczny rys  geodynamo  zalety fotovolta  produkcja ogniw  zalety foto

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony