Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: "O co nas pyta Barbara Skarga?"

27 maja 2017
Andrzej Fryś Wysoki lot myśli na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Ten tekst będzie opublikowany w czerwcowym numerze „Nowin Andrychowskich”

          Temat przedostatniego w tym roku akademickim wykładu na UTW, wygłoszonego przez dr Łukasza Ćwiertnię, brzmiał: „O co nas pyta Barbara Skarga?”. Wykładowca, filozof i informatyk od pięciu lat współpracujący z andrychowskim UTW, rozpoczął wykład od cytatu z Alberta Einsteina: „Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć”,  a następnie przedstawił życiorys znakomitej filozof i etyka, prof. Barbary Skargi (1919-2009).

Studia rozpoczęła ona od elektrotechniki na Politechnice Warszawskiej, a po trzech semestrach przeniosła się do Wilna, gdzie studiowała matematykę i filozofię. Podczas wojny kontynuowała studia na konspiracyjnym uniwersytecie, będąc równocześnie łączniczką AK. W roku 1944 została aresztowana przez NKWD, a następnie osadzona w Gułagu, najpierw na Litwie, potem w Uchcie na Syberii. Do Polski wróciła w r. 1955 i rozpoczęła pracę w Instytucie Socjologii i Filozofii PAN. W roku 1995 została przez Lecha Wałęsę odznaczona Orderem Orła Białego. Po dziesięciu latach zrezygnowała z funkcji kanclerza kapituły Orderu, po niesprawiedliwej jej zdaniem wypowiedzi Lecha Kaczyńskiego w jego kampanii wyborczej

W dalszej, bardzo trudnej części wykładu, dr Ćwiertnia próbował przybliżyć słuchaczom kierunki filozofii uprawiane przez prof. Barbarę Skargę. Ja zrozumiałem tyle, że pierwotnie interesowała się ona pozytywizmem, a potem przedmiotem jej badań była trwałość i zmienność, a także ślad pozostawiany przez człowieka i ślad, jaki czynniki zewnętrzne pozostawiają w człowieku.

       Dr Łukasz Ćwiertnia zachęcił do czytania dzieł prof. Skargi: autobiograficznej: „Po wyzwoleniu 1944–1956” i stricte filozoficznych: „Ślad i obecność” i „Kwintet metafizyczny”.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony