Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład - Neurobiologia optymizmu

29 października 2017

       W dniu 26.10.2017 r. słuchacze UTW mieli okazję wysłuchać wykładu dr hab. Rafała Ryguły. Jest Adiunktemw Zakładzie Badań Nowych Leków Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, kieruje Pracownią Neurobiologii Emocji i Procesów Poznawczych.

Ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UJ i jeszcze w czasie studiów rozpoczął pracę naukową jako wolontariusz w Zakładzie Biochemii Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Badania te prowadzone były m.in. pod kierunkiem znanego nam prof. J. Vetulaniego. Studiował także: na Wydziale Neurobiologii i Farmakologii Instytutu Rudolfa Magnusa w Utrechcie wHolandii, na Uniwersytecie Ruhr w Bochum w Niemczech, na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze w Niemczech. W roku 2006 obronił na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, rozprawę doktorską. Praca ta stanowi krytyczne podsumowanie koncepcji, zastosowania i weryfikacji procedur chronicznego stresu psychosocjalnego w przedklinicznym modelowaniu choroby depresyjnej. Dwa lata później rozpoczął pracę badawczą na Wydziale Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w Cambridge w Wielkiej Brytanii, zajmując się badaniem neuroanatomicznego oraz neurochemicznego podłoża elastyczności procesów poznawczych oraz wrażliwości na informacje zwrotne u naczelnych. Jego zainteresowania badawcze skupiają się  wokół zaburzeń funkcji poznawczych w chorobach psychicznych, inaczej mówiąc - eksperymentalną psychologią.

dwoje

Jest opiekunem naukowym i promotorem magistrantów Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz opiekunem doktorantów zatrudnionych do realizacji projektów badawczych, którymi kieruje.

Jest członkiem zagranicznych i polskich towarzystw naukowych m. inn. Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego oraz Klubu Stypendystów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Był recenzentem prac w czasopismach naukowych oraz recenzentem wniosków o finansowanie projektów badawczych w konkursach ogłaszanych przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowe Centrum Nauki.

Jest autorem i współautorem szeregu prac publikowanych w czasopismach naukowych. Publikowane prace były cytowane 905 razy (dane do 10.06.2016 r. według bazy Web Of Science WOS). Wygłosił szereg wykładów w kraju i  za granicą m.in. podczas cyklicznej konferencji medycznej „Tydzień Mózgu” w Krakowie w 2014 r. Za wyróżniającą się rozprawę habilitacyjną  otrzymał w 2016 r. nagrodę Prezesa Rady Ministrów. W 2013 r. otrzymał grant Sonata BIS Narodowego Centrum Nauki na utworzenie zespołu badawczego i realizację projektu pod tytułem „Neurobiologia optymizmu: Badanie neuroanatomicznych i neurochemicznych źródeł tendencyjności poznawczej w modelu zwierzęcym”. Obecnie kieruje również dwoma projektami przyznanymi w ramach programów OPUS 7 i OPUS 12 Narodowego Centrum Nauki w Krakowie zatytułowanymi: „Pesymizm jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym” oraz "Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym”.

wykładowca

Skąd bierze się nasz optymizm i jak wpływa na nasze życie? To próbuje ustalić nauka i jak twierdzi wykładowca, w ostatniej dekadzie opracowano już podstawy pozwalające dalej badać to zjawisko. Przeciwieństwem optymizmu jest pesymizm i oba te stany mają wpływ na tendencyjność oceny. Tendencyjność poznawcza (błąd poznawczy) to sposób myślenia prowadzący do fałszywych wniosków. Interdyscyplinarne badania przeprowadzane różnymi metodami wykazały, że ponad 80 % z nas to optymiści. Postrzegamy siebie jako świetnych kierowców, wierzymy w trwałość naszego małżeństwa, dzieci będą nasza dumą, a nasze życie będzie długie i szczęśliwe. Jak utrzymuje się nasz optymizm pomimo, iż mamy wiedzę o danych statystycznych? Naukowcy z Uniwersytetu w Londynie przeprowadzili badania wykazujące u ludzi zdrowych sprawniejsze kodowanie informacji pozytywnych niż negatywnych. Badali również aktywność mózgu ochotników, którzy wyobrażali sobie różne zdarzenia z przyszłości i przeszłości, aby określić które jego części są powiązane z przejawianiem optymizmu i pesymizmu. Jak mówi dr Tali Sharot z uniwersytetu w Londynie -   ludzki mózg został wyposażony w mechanizm neuronalny sprawiający, że ludzie nadają wydarzeniom wartość pozytywną i wierzą w swoje decyzje. Optymizm to błąd poznawczy przynoszący korzyści. Bez niego nie byłoby planowania, a świadomość śmiertelności prowadziłaby do zaprzestania działań niezbędnych do przeżycia.

Naukowcy chcieli się również dowiedzieć czy optymizm/pesymizm jest przypisany tylko ludziom? Wykazano, że dotyczy to również szczurów, psów, kotów, a także pszczół. Czy jest możliwość farmakologicznie sterować tendencyjnością poznawczą u zwierząt?  Eksperymenty na szczurach, stymulacje odpowiednich układów (dopaminergicznego lub noradrenergicznego) przez podanie odpowiednich leków, wywołały zmiany w ich mózgach podobne do tych wywoływanych przez pozytywne i negatywne emocje.

Czy optymizm i pesymizm wpływa na motywację? Okazuje się, że optymiści są bardziej zmotywowani do realizacji celów. Badano na zwierzęcym modelu „jednorękiego bandyty”, w jaki sposób optymizm wpływa na zachowania hazardowe u szczurów. Okazało się, że szczurzy optymiści są skłonni grać dalej w sytuacji beznadziejnej.

Podsumowanie:

- optymizm jest błędem poznawczym,

- większość z nas to nierealni optymiści,

- nierealistyczny optymizm jest wynikiem selektywnego upośledzenia neuronalnego kodowania niepożądanych informacji dotyczących przyszłości,

- nie jest unikalny dla ludzi,

- wynika również z nadawania subiektywnie pozytywnej wartości dokonanym wyborom.

Naukowcy mają nadzieję, że neurobiologia optymizmu pomoże zrozumieć i leczyć depresję.

M.P.

   tendenc.   przykłady   korzyści   nie da się bez opt   nie da się planow.   mozg   potwirdz. decyzji   wyobrazenia   kamień filo      selektywn, mózg   aktualiz przekon.   hazard1   hazard   zapamiętaj   sala

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony