Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: „Kostaneccy - historia prawdziwa”.

09 marca 2015
W dniu 05 marca wysłuchaliśmy wykładu pt. „Kostaneccy historia prawdziwa” dr hab. Przemysława Płonki. Rodzina Kostaneckich to rodzina szlacheckiego pochodzenia od wielu pokoleń, z której wywodzi się wielu wybitnych naukowców, lekarzy, profesorów. Ale jak mówi o nich profesor Stefania Jabłońska, dermatolog (będąca szefową dc. dr hab. Wojciecha Kostaneckiego), nie to stanowi o wielkości tej rodziny:  „To byli arystokraci ducha, prawdziwi luminarze nauki.”, Kazimierz Kostanecki - Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego - zginął wraz z innymi profesorami w obozie koncentracyjnym. Wojciech Kostanecki natomiast brał udział w powstaniu warszawskim. Bardzo prawdopodobne są związki Kostaneckich z Andrychowem, a ściślej z Fabryką Braci Czeczowiczka, gdyż Stanisław Kostanecki profesor Uniwersytetu Berneńskiego był twórcą chemii flawonoidów, badaczem barwników roślinnych. Zasłużył się również dla nauki światowej, gdyż obronił przed odrzuceniem przez Radę Wydziału pracę doktorską Alberta Einsteina. Więcej informacji na stronie 9-10 biuletynu UJ pod tym linkiem: http://www.wbbib.uj.edu.pl/documents/41648/2464129/Triplet_27_PL.pdf wykład Płonka

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony