Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład "Dziedziczenie, spadki"

28 listopada 2016

Dziedziczenie, spadki  to tematy z którymi każdy z nas  się spotyka. Kolejny wykład , którego wysłuchaliśmy dotyczył właśnie tej tematyki.Przeprowadziła go notariusz Barbara Komar-Wdowik. Jest absolwentką LO            w Wadowicach. Ukończyła Uniwersytet Jagielloński  w Krakowie oraz Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej Curie     w Lublinie. Jej zainteresowania to harcerstwo, dobre kino, literatura piękna.

W sposób przejrzysty, zrozumiały dla słuchaczy,  wyjaśniła   sprawy dotyczące dziedziczenia. I tak istnieją dwa rodzaje dziedziczenia: 1. Ustawowe - gdy zmarły nie pozostawił testamentu spadkobiercy są wskazani w  tak zwanych kręgach dziedziczenia, które określają pierwszeństwo i kolejność na drodze do otrzymania spadku. 2. Testamentowe - wtedy w dziedziczenie wchodzi osoba wskazana  w testamencie .

 test test1

W dalszej części wykładu  pani Barbara Komar-Wdowik  omówiła warunki jakie powinien spełniać poprawny pod względem prawnym testament  Osoba która sporządza testament powinna mieć pełną zdolność do czynności prawnych, mieć ukończone 18 lat i nie być ubezwłasnowolniona nie uznaje się testamentu pisanego systemem Braille;al. Może on być sporządzony u notariusza jest trudny do podważenia, sporządzony w obecności trzech świadków, bądź własnoręczny, który nie wymaga świadków. Testament sporządzony własnoręcznie musi być opatrzony datą i podpisem. Warto dodać, że nie ma wspólnych testamentów /np. napisanych przez małżeństwo/, nie ma mocy prawnej jego kserokopia.  Koniecznie należy powiadomić zainteresowanych gdzie testament się znajduje. W szczególnych przypadkach można sporządzić testament ustny. W tym przypadku niezbędni są świadkowie dwóch świadków oraz urzędnik samorządowy lub kierownik urzędu stanu cywilnego. Po otrzymaniu spadku spadkobierca musi zdobyć dokument potwierdzający prawo do spadku. Można go uzyskać drogą sądową lub notarialną. Należy pamiętać, że spadek można przyjąć lub odrzucić w terminie sześciu miesięcy. Warto też  przeanalizować aktywa i pasywa wartość spadku, obciążenia długami . Kolejną kwestią poruszaną w wykładzie była  umowa darowizny z ustanowieniem dożywotniej służebności mieszkania. Nabywcą może być jedna osoba, pomimo, że jest w związku małżeńskim. Umowa tego rodzaju nie podlega opodatkowaniu. Jest wpisana do księgi wieczystej. Umowę darowizny można odwołać z powodu "rażącej niewdzięczności" obdarowanego.

„Dożywocie. Ustroje majątkowe” to temat kolejnego wykładu z tego cyklu, w dniu 12. 01. 2017 r. Tekst: Halina Osowska.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony