Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: Dożywocie. Ustroje majątkowe

15 stycznia 2017

       Wykład: "Dożywocie. Ustroje majątkowe" przeprowadzony przez notariusz Barbarę Komar-Wdowik          w dniu 12.01.2017 r., był  kontynuacją  tematu z dnia 24.11.2016 r. Tym razem  pani notariusz omówiła sprawy związane  z majątkiem. Co kryje się pod nazwą  Majątek wspólny - Wspólność ustawowa majątkowa małżeństwa?

spadki

         Otóż  w skład majątku wspólnego mogą wchodzić trzy majątki; Majątek wspólny, majątek żony, majątek męża. I tak: majątek wspólny powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. Wspólność ustawowa majątkowa obejmuje wszystko to  czego dorobiliśmy się w czasie trwania związku oraz dochody (pensje, emerytury, renty). Warto wiedzieć, że każdy że współmałżonków ma prawo do połowy pensji drugiego. Przejmujemy również długi. W obrębie wspólności ustawowej majątkowej małżeństwa działa zasada "niepodzielnej ręki", czyli nie ma możliwości sprzedaży żadnego z zasobów majątku (mieszkania, domu, samochodu) przez jednego z małżonków, chyba, że zaistnieje jedna z  następujących okoliczności:

  • śmierć jednego z małżonków- wtedy druga strona przejmuje zasoby do swojego majątku
  • rozwód - wtedy zasada "niepodzielnej ręki" rozpada się na udziałowców (rozwodu)
  • separacja – dobrze, aby była orzeczona sądownie (nie spłaca się wówczas np. długów współmałżonka)
  • ubezwłasnowolnienie

Celem uporządkowania spraw majątkowych można zawrzeć intercyzę, czyli umowę majątkową przed zawarciem małżeństwa. Wspólnota majątkowa wówczas nie powstaje, dochody idą do osobistych majątków żony, męża, małżonkowie kupują nieruchomości jako udziałowcy. Intercyzę można również zawrzeć w trakcie trwania małżeństwa. Intercyza działa tylko za życia. Jest bardzo ważna przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Przy intercyzie małżonkowie otrzymują akt notarialny lub postanowienie  sądu.                   Ustawowa wspólność majątkowa przestaje istnieć również na podstawie orzeczenia sądu o rozdzielności majątkowej. W dalszym ciągu wykładu notariusz Barbara Komar-Wdowik omówiła problem majątków  osobistych żonymęża. W skład majątku osobistego żonymęża wchodzi wszystko co nabyła  przed ślubem, darowizny  oraz to co pochodzi ze spadku . Zarządza nim sam a, majątek nie rozciąga się na drugą osobę. W przypadku śmierci małżonka nie działa zasada "niepodzielnej ręki", majątek podlega działowi  na żonę 1/2 i spadkobierców.           W przypadku, gdy nie ma intercyzy, a jedna ze stron zaciąga dług, komornik  szuka majątku w przedziale pierwszym, czyli we wspólności ustawowej majątkowej małżeństwa  i z tego egzekwuje należności. Gdy mamy intercyzę lub rozdzielność majątkową, komornik "wchodzi" najpierw na majątek osobisty wierzyciela, jeśli zaś nie wystarcza go na pokrycie długu wchodzi na wspólne udziały, ale może zająć tylko ich połowę. Należy jednak niezwłocznie poinformować wierzycieli o posiadanym akcie notarialnym.

Na zakończenie wykładu pani notariusz Barbara Komar-Wdowik odpowiadała na pytania słuchaczy.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony