Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład: Bo najważniejszy jest człowiek. Historia i obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej

05 lutego 2017

Ostatni w I semestrze wykład: „Bo najważniejszy jest człowiek. Historia i obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej” odbył się w dniu 02.02.2017 r. Zakres działań Polskiej Akcji Humanitarnej, która istnieje w Polsce  już 25 lat,  przedstawił  pan Michał Serwiński  z oddziału PAH w  Krakowie.

Pomoc humanitarna organizowana przez PAH  podejmuje działania nie tylko w  Polsce, ale wszędzie tam, gdzie człowiek dotknięty  konfliktami zbrojnymi, trudnymi sytuacjami społecznymi, kataklizmami dewastującymi środowisko potrzebuje niezbędnej pomocy, aby przetrwać. temat

Działania PAH kierują się zasadami: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności, czyli organizują pomoc  wszędzie tam, gdzie człowiek jest w potrzebie, bez względu na kolor skóry, wyznanie, narodowość. Pomoc humanitarna  rozumiana jest jako przywrócenie minimum godnej egzystencji  człowieka w zaistniałej sytuacji: dostęp do wody, niezbędne środki sanitarne, koce, ubrania, śpiwory, żywność, leki, także dostęp do edukacji. W tym celu organizowane jest najpierw rozpoznanie potrzeb na miejscu przez wysłanników PAH, następnie gromadzi się niezbędne środki i wysyła transporty z pomocą. Jak podkreślił pan Michał Serwiński bardzo często pomoc polega na  edukacji mieszkańców, zwłaszcza w zakresie zachowania higieny, budowie (przy współpracy z miejscową ludnością) studni, sanitariatów, domów, szkół, czasami nawet wywozu śmieci. Istnieje przy tym ścisła współpraca wszystkich organizacji humanitarnych z innych krajów.

Przykłady pomocy humanitarnej:

Akcja "Pajacyk" w Polsce działa od 1978 r.  i obejmuje nadal dożywianie dzieci, ma miejsce  również w naszym woj. małopolskim.

Pomoc dla Sarajewa: transport humanitarny, pomoc na miejscu, przywracanie godnych warunków egzystencji.

Konwój i działania w Czeczenii: organizowanie dostępu do czystej wody, wywóz śmieci, wykopanie szamb.

Pomoc powodzianom w Polsce: odbudowa domów, osuszanie, doposażanie gospodarstw domowych.

Misja w Afganistanie: budowa dwóch szkół; rolniczej i plastycznej.

Działania na Filipinach po tajfunie polegały na zaprojektowaniu i pomocy w odbudowie domostw                           z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów dostępnych na miejscu.

Obecne działania Polskiej Akcji Humanitarnej to między innymi:

  1. Misja w Sudanie Południowym: wiercenie studni głębinowych, przekazywanie wiedzy i narzędzi, zestawów budowlanych, naczyń, nauka sposobów uzdatniania wody do picia.
  2. Misja w Somali: w wyniku długotrwałej suszy mieszkańcy borykają się z brakiem wody, PAH organizuje szkolenia tubylców w zakresie odbudowy zasobów wodnych, pomoc przy budowie infrastruktury wodnej, szkolenia w zakresie podstaw higieny,.
  3. Misja na Ukrainie: po rozpoznaniu sytuacji na terenach objętych wojną konieczną okazała się pomoc seniorom, dystrybucja żywności, organizowanie stołówek.
  4. Misja w Syrii: kraj od 5 lat dotknięty jest wyniszczającą wojną, gdzie ludzie permanentnie tymczasowo żyją w piwnicach, jaskiniach, szkołach, namiotach, ruinach, a klimat zbliżony jest do naszego. Potrzeba tam wszystkiego; wody, koców, materacy, ubrań,  naczyń, żywności, leków, środków czystości. PAH organizuje  dowóz niezbędnych do przetrwania środków, organizuje kliniki mobilne, dostarcza  leki, sanitariaty, organizuje świetlice dla dzieci. I Aleppo, gdzie ludność cywilna, nie mająca nic wspólnego z wojną, próbuje przetrwać. Każdego dnia  potrzeba tam 43 000 litrów wody. Jedna złotówka, to woda dla jednej rodziny na cały dzień, 180 zł to paczka żywnościowa dla rodziny na miesiąc. Obecnie PAH wykorzystuje kwotę 3,3 mln. złotych zebranej od darczyńców w grudniu 2016 r.

Czy możemy pomóc? Można przekazać 1% podatku lub dokonać wpłaty  na Klub PAH  SOS (informacja na stronie internetowej).

Celem spotkania z nami, jak podkreślił pan Michał Serwiński, nie była zbiórka pieniędzy, lecz zapoznanie słuchaczy z działalnością Polskiej Akcji Humanitarnej.

Tekst: Halina Osowska.

hasła   PAH Afganistan   studnia PAH   barany PAH               mapa syria              Pajacyk

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony