Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład "Andrychów - czas obecny i perspektywy"

07 grudnia 2016

Zbliżają się obchody 250 rocznicy  lokacji Andrychowa. Właśnie z tej okazji w dniu 1.12.2016 r. w Miejskim Domu Kultury Burmistrz Andrychowa wygłosił wykład otwarty: „Andrychów - czas obecny i perspektywy”.

Przed wykładem słuchacze  mieli okazję zapoznać się z prezentacją  "Gminny Program Rewitalizacji Andrychowa"' na lata 2016 -2020  opracowany przez specjalistów Centrum Doradztwa Strategicznego               w Krakowie.

Program ten obejmuje diagnozę i strategię działania  odnośnie projektowanej  rewitalizacji Andrychowa. Jest niezbędny, aby uzyskać dotacje,  o które stara się gmina. Kwota dotacji to 20 mln zł .

Po prezentacji nastąpiło uroczyste  wręczenie Odznaki Honorowej "Srebrnego Krzyża Małopolski "przyznanej za zasługi dla naszego województwa dla słuchaczy UTW  pani Zofii Sosnowskiej i pana Karola Mrzygłoda.               W imieniu marszałka Małopolski aktu dekoracji dokonała pani Maria Siuda, radna województwa małopolskiego   w obecności Burmistrza Andrychowa pana Tomasza Żaka.

zosia-karol

Wykład Burmistrza uzupełniony prezentacją multimedialną dotyczył czasu przeszłego Andrychowa, czasu obecnego i perspektyw rozwoju w przyszłości.

Czas przeszły: 25 lat temu to duże zakłady przemysłowe, wokół których skupiało się życie mieszkańców  miasta   i gminy. Najbardziej bolesnym  okresem był  czas przemian. W tym czasie, jak podkreślił Burmistrz, znaleźli się ludzie, którzy mieli pomysły co należy zrobić, zainwestowali swoje prywatne środki.  Powstały nowe miejsca pracy, rozwinęła się turystyka. Tym samym wzrosły wpływy z podatków do budżetu gminy mimo, iż podatki od mieszkańców są od lat na tym samym poziomie. Sześć lat temu dochody gminy sięgały kwoty 100 mln, a dochody w 2017 r.  będzie stanowić kwota 171 mln, co pozwoli na zainwestowanie w rozwój rekordowej kwoty 31 mln złotych.

W dalszym ciągu wykładu Burmistrz omówił wykonane inwestycje, które mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców oraz  wpływają na oszczędności w wydatkach budżetu. Są to m in.: przebudowa wielu dróg, budowa chodników, parkingów, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, wymiana oświetlenia ulic na terenie gminy.

Kolejna gałąź gospodarki  mająca  wpływ na dochody budżetu gminy to usługi turystyczne. Warto podkreślić, że w roku 2015  odnotowano 467,219  tys. turystów przebywających w naszej gminie.

Dużo uwagi w swoim wystąpieniu włodarz Andrychowa poświęcił działaniom dotyczącym  ochrony środowiska: modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa kanalizacji, demontaż  wyrobów z azbestu, wymiana kotłów grzewczych,  Te i inne inwestycje wykonywane są z wykorzystaniem pozyskanych przez gminę środków zewnętrznych.

Perspektywy dla dalszego rozwoju są imponujące. Wartość zadań na lata 2017- 2020 z wykorzystaniem środków unijnych  wynosi 184 miliony 360 tysięcy złotych. Warto wymienić niektóre z nich::

  • Budowa  drogi Biała Droga- Wieprz, która warunkuje otwarcie Strefy Ekonomicznej.
  • Budowa  wodociągu Brzezinka Górna, Kocierz przy współpracy z gminą Porąbka.
  • Rozwiązanie problemów z transportem publicznym - utworzenie własnej komunikacji gminnej  - projekt    z wykorzystaniem środków unijnych na kwotę 22,5 mln złotych, pozwoli na oszczędności dopłaty do MZK Kęty wynoszą 1,5 mln złotych  rocznie.
  • Przebudowa układu komunikacyjnego w Andrychowie.
  • Projekt i budowa hali sportowo widowiskowej z krytą pływalnią przy ulicy Włókniarzy.
  • Trasa rowerowa od Kęt do Wadowic przy współudziale zainteresowanych gmin.
Na zakończenie spotkania Burmistrz wyczerpująco odpowiadał  na pytania słuchaczy. Tekst: Halina Osowska. burmistrz-medal   burmistrz-karol   medal1  mkrummel    liderzy-andr   slajd1vv lampy   scieki   termo   transport   projekt-galeria   trasa-roweryfoto-volt   kasa-unia   strefa

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony