Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład - Promieniowanie rentgenowskie - nie tylko w medycynie.

26 listopada 2017
Tekst: Halina Osowska. Dnia 23.11.2017 r. miał  miejsce kolejny wykład, tym razem dotyczący Nauk Technicznych. Wygłosił go prof. Akademii  Techniczno – Humanistycznej  w Bielsku- Białej dr hab. Czesław Ślusarczyk, Prorektor do spraw Studentów i Kształcenia. Jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych od wielu lat związanym z ATH gdzie zajmuje się promieniowaniem rentgenowskim i jego zastosowaniem w badaniu struktury materiałów. Profesor jest Członkiem Rady Programowo- Naukowej  UTW w Andrychowie. Jest to jego pierwszy wykład na naszym UTW, w którym przybliża słuchaczom problematykę badań prowadzonych na swojej uczelni. Danuta i w

Rozpoczynając wykład prof. Czesław Ślusarczyk określił zagadnienia w nim zawarte; odkrycie promieniowania rentgenowskiego, jego zastosowanie w medycynie, w badaniach struktury materiałów oraz osiągnięcia w pracy badawczej bielskiej uczelni w tym zakresie. Nazwa promieniowanie rentgenowskie pochodzi od nazwiska Wilhelma Konrada Roentgena, który je odkrył  przypadkowo w dniu 8 listopada 1895 roku. Zaczął badać to zjawisko. Okazało się, że tajemnicze promienie przenikają przez papier, drewno. Wkrótce okazało się, że przechodzą również przez tkanki miękkie istot żyjących, po czym zrobił zdjęcie rentgenowskie ręki swojej żony. Po  trzech tygodniach opublikował wyniki swoich badań, które  stały się przełomowe w historii świata. Od tej pory można badać wnętrze żywego organizmu bez jego rozcinania. Pierwsze zdjęcia rentgenowskie w Polsce przedstawił Wiktor Biernacki na spotkaniu Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego w dniu 18 lutego 1896 r.

Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego w medycynie jest systematycznie poszerzane poprzez nowe techniki pozyskiwania dokładnych obrazów. Wykorzystanie technik informatycznych, pozwala na precyzyjne badania określonych narządów np. tomografia komputerowa.

W dalszym ciągu wykładu prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk skupił uwagę słuchaczy na wykorzystaniu promieniowania rentgenowskiego do badań struktury ciał stałych. Badania te odnoszą się głównie do badań kryształów. Atomy z których zbudowane są kryształy nie są rozłożone regularnie, tworzą sieć krystaliczną. Szczególne zainteresowania od lat budziła struktura kryształów ponieważ mają wiele ciekawych cech np. zależność właściwości optycznych, mechanicznych, od kierunku. Na podstawie wieloletnich badań  określono ułożenie atomów w krysztale, nie są one  rozłożone regularnie tworzą one sieć krystaliczną. Posługując się nowoczesnymi technikami komputerowymi rozszyfrowano informację, że istnieje tylko14 sposobów ułożenia się atomów wypełniających przestrzeń sieci Bravais’go, tworzą one 7 układów. Budowa atomów i ich układanie się w struktury mają  wpływ na własności materiałów. Dużym sukcesem w badaniu struktur materiałów z wykorzy-staniem promieniowania rentgenowskiego było rozszyfrowanie struktury DNA przez J.D. Watsona i F.H.C. Cricka, za które otrzymali Nagrodę Nobla. Od tego czasu (1954 r.) ma  miejsce  rewolucja  w biologii i medycynie.

Badania w Instytucie Inżynierii Tekstyliów i Materiałów Polimerowych ATH, które przedstawił w dalszej części wykładu. prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk dotyczą  struktury i właściwości fizycznych polimerów. za pomocą małokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej SAXS  oraz  szerokokątowej dyfraktometrii rentgenowskiej WAXS. Metody te są podstawowym źródłem informacji o strukturze polimerów np. pozyskiwanie grafenu z grafitu, którym można wzmocnić  warstwę izolacyjną  styropianu. Badanie właściwości polimerów  daje  informację o budowie ich cząsteczek.  Znajomość ich struktury  pozwala na wytworzenie tworzyw sztucznych o z  góry zaprojektowanych właściwościach, spełniających określone wymagania użytkowników.

Akademia Techniczno –Humanistyczna jest wiodącym w Polsce ośrodkiem badania polimerów. Współpracuje od lat z naukowcami z wielu państw; Japonii, Francji, Włoch, Belgii, Holandii.  Naukowcy z bielskiej uczelni biorą udział w międzynarodowych konferencjach naukowych. Sami również byli organizatorami prestiżowej międzynarodowej konferencji naukowej XIPS, która miała miejsce w Ustroniu  w listopadzie 2016 r.

wykładowca   odkrycie   dyfraktom 2   dyfraktom   struktury   pierwsze zdj.   tomogr.   kryształy   koh i Noor   DNA   19,17   zastosowanie   wykła   sala

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony