Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wykład 11 maja.

20 maja 2017
Andrzej Fryś Materiał ten będzie wydrukowany w czerwcowym numerze „Nowin Andrychowskich

 Przed wykładem minutą ciszy uczczono pamięć śp.  Anny Wiktor, która czynnie uczestniczyła w pracach Stowarzyszenia UTW.

Ponieważ koniec roku akademickiego na andrychowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku obfituje w zmiany organizacyjne, wymuszone wypadkami losowymi, 11 maja, zamiast wykładu o św. Hildegardzie, dr Marek Ellnain z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosił wykład p.t. „Roślinne substancje odurzające – zagrożenie dla współczesnej młodzieży”. Dr M. Ellnain jest specjalistą w farmakognozji, czyli nauce o lekach pochodzenia roślinnego i dwa lata temu wygłosił na UTW wykład na ten temat.

  wykła publika

Dzięki ostatniemu wykładowi słuchacze uświadomili sobie, że większość substancji odurzających, czyli mówiąc potocznie narkotyków, wywodzi się z roślin. Wykładowca omówił pochodzenie i sposób wytwarzania takich substancji, jak opium, heroina, kokaina, marihuana, bufotenina, a także preparaty z grzybów halucynogennych i delirianty, do których należy wilcza jagoda, lulek czarny, mandragora i gałka muszkatołowa (!)

Zgodnie z zasadą, podaną przez Paracelsusa (1493-1541): „Wszystko jest trucizną i nic nią nie jest. Tylko dawka decyduje, czy coś jest trucizną” wiele substancji narkotycznych stosowanych jest w medycynie. Dotyczy to np. niektórych pochodnych opium, morfiny czy marihuany. Wykładowca jednak wielokrotnie, z naciskiem wskazywał na szkodliwość używania narkotyków. Chodzi tu o co najmniej dwa aspekty:

  • Substancje odurzające mają najczęściej rujnujący wpływ na organy wewnętrzne człowieka (np. mózg, wątroba, nerki)
  • Stosowanie tych substancji prowadzi do uzależnienia, przy czym jest to uzależnienie fizyczne (fizjologiczne), najgroźniejsze, gdyż odstawienie substancji uzależniającej, która wpisuje się w metabolizm organizmu, powoduje liczne, trudne do zniesienia objawy abstynencji.

Odrębną grupę bardzo niebezpiecznych substancji stanowią tzw. „dopalacze”. W tym przypadku, poza udowodnioną szkodliwością i powodowaniem uzależnienia, dochodzi jeszcze problem nieznanego składu chemicznego substancji użytych do wytwarzania dopalaczy. Powoduje to wielkie problemy w leczeniu osób, które chorują (np. tracą przytomność) po użyciu dopalaczy.

Dr Marek Ellnain podał ponadto szereg szczegółowych informacji na temat narkotyków, ale ponieważ „Nowiny” są adresowane do szerokiej rzeszy Czytelników (w tym do młodzieży) szczegóły te nie będą przedmiotem tej notatki.

dopala szałwia grzyby delirianty marycha koka heroina opiaty medyc

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony