Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wycieczka - 28.10.2017 r.

29 października 2017

Tekst: Anna Porawska.

Głodni nowych wrażeń, naszą kolejną wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzania zamku Tenczyn wybudowanego w systemie Orlich Gniazd we wsi Rudno. Zamek wybudowany jest na dawnym stożku wulkanicznym będącym najwyższym wzniesieniem Garbu Tenczyńskiego (398 m.n.p.m.). Pierwszy zamek (drewniany) wybudowano w 1319 r. Od nazwy zamku  - powstało nazwisko rodowe Tęczyński (znane nam z historii). Król Władysław Jagiełło więził na zamku  ważnych jeńców  krzyżackich (z bitwy pod Grunwaldem). Ostatnimi właścicielami zamku do 1939 r.) byli Potoccy. W 2014 r. spadkobiercy  Potockich  odzyskali  prawa do zamku, rozpoczęły się prace konserwatorskie i zabezpieczające, a  od lipca 2016 r. można go zwiedzać. Należy on do największych zamków Małopolski, a ruiny zamku były wykorzystane m.in. w filmach „Czarne Chmury” , „Wilcze Doły”.

tencz

Drugim etapem zwiedzania  była Dolina Mnikowska,  objęta programem ochronnym „Natura 2000”. W roku 1963 utworzono tutaj rezerwat krajobrazowy obejmujący obszar 20 ha (gmina Liszki). Dnem doliny płynie potok Sanka tworząc piękne meandry i małe kaskady. Potok posiada I klasę czystości wody. Dolina Mnikowska  to właściwie wąwóz, miejscami głęboki na 8o m. Z brzegów wąwozu widać liczne formy kresowe, wychodnie skalne, ostańce i iglice. Główną atrakcją jest ołtarz Matki Boskiej Skalskiej. Kilkumetrowe malowidło naskalne prawdopodobnie powstało ku pokrzepieniu ukrywających się w tym miejscu (grota) powstańców styczniowych. Autorem malowidła z 1863 r. jest taternik Walery Radzikowski. Dnem doliny wzdłuż Sanki wije się niebieski szlak pieszy o dł. 2,3 km.

Ostatnim punktem zwiedzania było Opactwo Benedyktynów w Tyńcu. Przed zwiedzaniem był czas na kawiarnię, restaurację i sklepy. O godz. 14- tej rozpoczęliśmy zwiedzanie. Przewodnikiem był Brat Karol, który wyczerpująco opowiedział o życiu zakonnym, historii opactwa, odpowiadając na wszystkie pytania. Opactwo ufundował w 1044 r. Król Kazimierz Odnowiciel. Powstał zespól romańskich budowli: bazylika, oraz zabudowania klasztorne. W kolejnych latach przebudowywano kompleks, najpierw na styl gotycki, a następnie na barok i rokoko. W 1816 r. opactwo zostało zlikwidowane, mnisi powrócili do Tyńca po 123 latach w 1939 r. Mnisi prowadzą wydawnictwa, jak również sprzedaż produktów pod marką Produkty Benedyktyńskie, w które to zaopatrzyliśmy się po zakończeniu zwiedzania.  W lipcu 2008 r. odbudowano  skrzydło biblioteczne zwane Wielką Ruiną i powstał Benedyktyński Instytut Kultury „Aby chronić Dobro”. W odbudowanej części  mieści się muzeum i pokoje gości.

Przeżyliśmy kolejny udany dzień i bogatsi o nowe przeżycia wróciliśmy do domu.

           mury   tenczyn   parasol                                      P1050609

   P1050610       P1050635       P1050742

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony