Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Wizyta w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

17 maja 2016

W dniu 16.05.2016 r. grupa słuchaczy naszego UTW ciekawa informacji o tym, skąd bierze się woda w naszych kranach oraz jak oczyszcza  się wytwarzane przez nas ścieki, zebrała się w świetlicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Andrychowie. Tam przywitał nas Prezes Spółki Jan Mrzygłód i przedstawił krótko historię firmy od jej powstania w dniu 1.05.1955 r.

wszyscy + prezes (2)

Mówił o podstawowych zadaniach ZWiK Sp. z o.o. czyli: zaopatrzeniu w wodę ludności, przemysłu, szkół, sklepów itp. na terenie gminy Andrychów oraz odbiorze i oczyszczaniu ścieków z terenu gminy Andrychów.

Opowiedział o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unijnych, który pozwolił zastosować nowoczesną technologię oczyszczania ścieków, wykonać ponad 80 km kanalizacji, budowę tłoczni ścieków w Inwałdzie, uszczelnienie rurociągu wodociągowego Czaniec – Andrychów oraz modernizację stacji uzdatniania wody na Olszynach. W dniu 3 lutego 2012 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności, w ramach „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013” projektu pod tytułem: „Budowa i Modernizacja Systemu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminie Andrychów”.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu wyniósł   88.269.047,11 złotych, z czego kwota 43.431.205,87 złotych stanowi dotację z Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Projekt został wykonany w całości.

Następnie Pan Prezes wraz z mistrzem Wojciechem Mikołajkiem zaprosił nas do zwiedzania terenu oczyszczalni. Dowiedzieliśmy się, że technologia tej oczyszczalni ścieków polega  na mechaniczno – biologicznym oczyszczaniu ścieków bez biologicznego usuwania substancji biogennych (azot, fosfor) . Fosfor  redukowany jest  przy  użyciu  środków  chemicznych  / siarczan  żelaza /. Obejrzeliśmy obiekty, na których przebiega oczyszczanie mechaniczne czyli kraty, piaskownik, osadniki  wstępne. Mogliśmy zobaczyć laboratorium oraz obiekty oczyszczania biologicznego: komory  osadu  czynnego, zagęszczacze osadu, wydzielone komory fermentacyjne z wymiennikami  ciepła, osadniki  wtórne, odwadnianie osadów  ściekowych  po  fermentacji. W komorach fermentacyjnych powstaje biogaz w ilości do 250 000m3 rocznie, który jest wykorzystywany do wytwarzania ciepła w procesie technologicznym.

Dzięki uprzejmości i cierpliwości oprowadzających zainteresowani słuchacze mogli otrzymać odpowiedzi na najbardziej dociekliwe pytania dotyczące funkcjonowania Zakładu.

gr osady  basen  osady  grupa kula    mistrz  bud  rury1  centrum  laborat  wnętrze

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony