Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

01 czerwca 2016

W dniu 31 maja 2016 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Federacja liczy 33 członków zwyczajnych, a w zebraniu uczestniczyli delegaci 25 stowarzyszeń UTW. Na początku odbył się wykład pt. „Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia” wygłoszony przez Agnieszkę Dziekan-Grychowską – Dyrektora Handlowego KIND Aparaty Słuchowe Sp. o.o. Jest ona partnerem Federacji w realizacji ogólnopolskiego projektu w zakresie profilaktyki słuchu.

Zebranych powitał  ks. prof. Jan Dziedzic,  Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku  w Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II  w Krakowie, ul. Bernardyńska 3 (pod Wawelem),  gdzie odbywały się obrady Walnego Zebrania.

Następnie po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu za rok 2015, zostało ono pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Federacji. Uchwałą Walnego Zebrania sprawozdania te zostały jednogłośnie zatwierdzone. Również jednogłośną aprobatę delegatów zyskały sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w latach 2012-2016.  Dokonano wyboru Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję obejmującą lata 2016-2020.

Zarząd 2016 -2020 Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu (Nowy Sącz) Krystyna Jurczewska – Płońska – Wiceprezes Zarządu (Gliwice) Maria Zielony – Wiceprezes Zarządu (Leszno) Krystyna Męcik – Skarbnik (Łazy) Teresa Gremba – Sekretarz (Kielce) Komisja Rewizyjna 2016 – 2020 Elzbieta Achinger – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Wieliczka) Danuta Bańska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Andrychów) Krystyna Guzik – Członek Komisji Rewizyjnej (Dąbrowa Tarnowska) Jan Gwizd – Członek Komisji Rewizyjnej (Zawiercie)

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony