Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Walne Zebranie - 5 lutego 2015 r.

06 lutego 2015
W dniu 05.02.2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie. W wyniku dyskusji w sprawie liczby Członków Zarządu i liczby Członków Komisji Rewizyjnej na następną kadencję 2015-2018 uchwalono zwiększenie liczby Członków Zarządu do siedmiu osób, liczba osób w Komisji Rewizyjnej pozostała bez zmian. Przeprowadzono wybór Zarządu, Prezesa Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Prezesem Zarządu została Danuta Bańska. Członkami Zarządu zostały: Janina Dyrcz-Rzycka, Maria Krummel, Zofia Malarz, Teresa Młocek, Maria Przebinda, Ewa Stępień. Wybrany został również skład Komisji Rewizyjnej, i tak Członkami tej Komisji zostały: Anna Brożyna, Barbara Walusiak, Anna Wiktor. walne z.   walne zebr.  w. zebr.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony