Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

VII Edycja Forum III Wieku w Nowym Sączu

16 września 2015
Forum III Wieku to konferencja, która odbyła się w dniach 9-12 września br. w ramach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju, największego i najważniejszego spotkania polityków i ludzi biznesu w Europie Środkowo-Wschodniej. W dniu 9 września w Nowym Sączu nastąpiło uroczyste otwarcie Forum III Wieku. Gości i uczestników przywitała mec. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Prezes Sądeckiego UTW oraz Starosta Nowosądecki Marek Pławiak. Pani Wiesława Borczyk, jako pierwsza w Polsce, otrzymała z rąk Ministra Władysława Kosianiaka-Kamysza nowo ustanowione odznaczenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – „Primus in agendo” ( Pierwszy w działaniu). forum grupa Następnie odbyła się debata „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość”. Podczas dyskusji głos zabrał m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, który na koniec dziękował całemu środowiskowi seniorskiemu, za organizację kolejnego Forum: …” To jest niesamowite, co tu się wydarzyło w ostatnich latach, jak rozwijał się ruch senioralny w Polsce, ile powstało Uniwersytetów Trzeciego Wieku i klubów seniora”. Na debacie byli obecni również Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa. Dyskusja dotyczyła przyszłości oraz wyzwań, jakie stoją przed Europą w perspektywie starzejącego się społeczeństwa. Podczas rozpoczęcia konferencji Pani Alina Respondek z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji prezentowała ofertę programu Erasmus + dla liderów Uniwersytetów Trzeciego Wieku, mówiła także o platformie EPALE Polska - uczenie się dorosłych. W dniu 10 września Uczestnicy Forum III Wieku brali udział w panelach XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Tematem debat oraz paneli dyskusyjnych, zaplanowanych również na pozostałe dni konferencji, była partycypacja osób starszych w życiu publicznym, zmiany demograficzne, srebrna gospodarka, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), oraz perspektywy rozwoju Uniwersytetów Trzeciego Wieku i inicjatyw międzypokoleniowych. Sesja plenarna Forum III Wieku odbyła się w dniu 11 września w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. W jej ramach mec. Wiesława Borczyk, przedstawiła temat: „Uniwersytety Trzeciego Wieku 2015-2020  - wyzwania   i perspektywy rozwoju”. Odbyły się również panele dyskusyjne, na temat; „Bezpieczny senior – konsument”, „Regionalne Forum UTW – Małopolskie doświadczenia w zakresie inicjatyw proseniorskich”. Dyskutowano również   o nowej Ustawie o osobach starszych, Ogólnopolskim Parlamencie Seniorów oraz o gminnych radach seniorów. W Forum uczestniczyły dwie reprezentantki UTW w Andrychowie: Danuta Bańska i Maria Przebinda. Organizatorami Forum III Wieku są Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w porozumieniu z Fundacją Instytut Studiów Wschodnich. Więcej info o przebiegu FIIIW na stronach: www.forumtrzeciegowieku.pl oraz www.federacjautw.pl minister premier panel4  sowa panel1 panel borczyk panel2 panel polic panel Marty

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony