Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Szkolenie "Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów"

09 sierpnia 2016

        W dniach 3-5 sierpnia 2016 r. w szkoleniu "Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów"  organizowanym  przez  Ogólnopolską  Federację  Stowarzyszeń  Uniwersytetów  Trzeciego  Wieku w ramach projektu ASOS 2014-2020 wzięły udział: Członek Zarządu - Anna Łysoń, Prezes Zarządu - Danuta Bańska.

Szkolenie odbyło się w Podegrodziu koło Nowego Sącza. Prowadzącymi byli prawnicy: Wiesława Borczyk, Daniel Jachimowicz, Wojciech Nalepa
Tematyka szkolenia:
  • Istota organu kontroli wewnętrznej/komisji rewizyjnej w NGO’s, m.in: zadania komisji rewizyjnej (KR); pozycja KR w strukturze organów wewnętrznych; dokumentowanie prac KR; relacje pomiędzy komisją rewizyjną i zarządem; zasady prowadzenia kontroli przez KR.
  • Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach; zasady podejmowania uchwał i dokumentowanie pracy zarządu, walnego zebrania i innych organów wewnętrznych; sprawozdawczość; odpłatna i nieodpłatna działalność statutowa; regulaminy wewnętrzne; dane osobowe; zatrudnienie w NGO’s; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.
  • Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinasowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinasowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

                  Ania         szkol2 (2)   nalepa

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony