Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Szkolenie „AKADEMIA LIDERA UTW”

23 stycznia 2016
W dniach 18 - 20 stycznia 2016 r. w Starym Sączu odbyło się szkolenie „AKADEMIA LIDERA UTW”. Szkolenie adresowane było w szczególności do członków zarządów stowarzyszeń i fundacji UTW. Jego celem  było podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie formalnoprawnych aspektów zarządzania organizacją pozarządową oraz w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności statutowej NGO’s.     Z naszego UTW w szkoleniu brały udział Janina Dyrcz-Rzycka i Maria Przebinda. Szkolenie zorganizowała Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW w Nowym Sączu w ramach projektu „AKADEMIA LIDERA UTW” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony