Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Spotkanie Rady Programowo-Naukowej.

23 stycznia 2016
W dniu 22.01.2016 r. o godzinie 16-tej w Klubie UTW w Andrychowie przy ulicy Lenartowicza 7, odbyło się spotkanie Członków Rady Programowo-Naukowej . Szczegółowy program spotkania: 1. Omówienie projektu programu zajęć na II sem. 2016 r. 2. Informacja o I posiedzeniu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w dniu 01.10.2015 r.                            (inicjatywa środowiska UTW w Polsce). 3. Informacja o bieżącej sytuacji dotyczącej powołania Miejskiej Rady Seniorów w Andrychowie              (inicjatywa UTW w Andrychowie). 4. Proponowane kierunki działania UTW na 2016 r. (projekt Zarządu na Walne Zebranie w dniu 11.02.2016 r.). 5. Dyskusja.

Prezes UTW w Andrychowie Danuta Bańska.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony