Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Spotkanie Rady Programowo-Naukowej

08 stycznia 2015
W dniu 16.01.2015 r. (piątek) o godzinie 15-tej w Klubie UTW w Andrychowie przy ulicy Lenartowicza 7, odbędzie się spotkanie Członków Rady Programowo-Naukowej . Proponowany porządek spotkania: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia, 2. Analiza programu zajęć na sem. II 2015 r., 3. Inicjatywa UTW o utworzenie w Andrychowie Gminnej Rady Seniorów, 4. Działania projektu "Moc możliwości" dofinansowanego przez MPiPS w 2014 r. 5. Włączenie UTW w zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy, 6. Wolontariusze UTW przez 10 lat (prawie) istnienia organizacji, 7. Sprawy inne wg propozycji Członków Rady. Prezes UTW w Andrychowie Danuta Bańska.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony