Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Przystępujemy do realizacji projektu "Kongres"

06 lutego 2012
Miło nam poinformować, że od dnia 1. lutego 2012 r. Stowarzyszenie "Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie" realizuje projekt pt. "Kongres", na który otrzymaliśmy dotację w wysokości 2000 zł. z Urzędu Miejskiego w Andrychowie. W projekcie przewidziany jest jednodniowy wyjazd do Warszawy na Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W dniu 1 lutego Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął Uchwałę ustanawiającą rok 2012 Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Senat podkreślił tym aktem wagę i znaczenie, jakie w życiu seniorów odgrywają Uniwersytety Trzeciego Wieku. Działania te wpisują się w Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Szczegóły w czytaj więcej... Kongres odbędzie się w dniach 19 i 20 marca 2012 roku pod hasłem: "Innowacyjne Uniwersytety Trzeciego Wieku dla innowacyjnej gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego". Inauguracja - w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 12.00. Honorowy patronat nad Kongresem i obchodami Roku UTW objęła Pani Prezydentowa Anna Komorowska a Honorową Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego jest Prezydent m.st. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz Waltz. Na Kongresie naszą Organizację będzie reprezentować 10 osób :
  •  9 najbardziej aktywnych członków, którzy swoją pracą przyczyniają się do jej rozwoju. Wyjazd będzie nagrodą za trud wkładany w pracę na rzecz Stowarzyszenia
  •  1 przedstawiciel Rady Programowo – Naukowej

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony