Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Kultury in vitro czyli jak sklonować roślinę w probówce

01 grudnia 2012
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie w ramach realizacji projektu: „Poznajemy, więc uczymy się” przeprowadziło kolejne działanie. Wykładem "Kultury in vitro czyli jak sklonować roślinę w probówce" zainteresowała wszystkich przybyłych dr Halina Olga Ślesak. Projekt pn „Poznajemy, więc uczymy się” realizowany jest od 01.10.2012 do 30.06.2013. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS) na lata 2012-2013. To właśnie w jego ramach przewidziano cykl ciekawych i inspirujących wykładów o różnorodnej tematyce. [gallery] Dr HALINA ŚLESAK 1987-1991 Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Andrychowie1991-1996 studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - kierunek biologia 1995-1996 Studium Pedagogiczne UJ1997-2002 studia doktoranckie na kierunku biologia UJ, zakończone obroną pracy doktorskiej pt. „Wpływ cukrów na rozwój zarodka, produkcję kalusa i regenerację in vitro u wybranych odmian rzepaku (Brassica napus L.)” w 2002 rokuOd 2006 adiunkt w Zakładzie Cytologii i Embriologii Roślin Instytutu Botaniki Uniwersytet Jagielloński  DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA Zainteresowania badawcze: kultury in vitro tkanek roślinnych, mikropropagacja, organogeneza, wpływ genotypu na morfogenezę in vitro, aspekty histologiczne morfogenezy, badania zmienności genetycznej w kulturach tkankowych z zastosowaniem markerów molekularnych. Obecna liczba cytacji=57, h-index=5 (wg Web of Science) 2001/2002 grant promotorski KBN 2007, 2008, 2009 granty finansowane z Wydziałowej Rezerwy na Badania Własne 2009 Nagroda zespołowa I stopnia J. M. Rektor UJ za osiągnięcia w pracy naukowej (z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010) 2008 recenzje artykułów dla czasopism naukowych, np. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA - zajęcia dydaktyczne na kierunkach: biologia, biologia i geologia (specjalność ochrona przyrody), biologia i geografia, ochrona środowiska, seminaria magisterskie, pracownia specjalizacyjna 2010, 2011 Przewodniczący Komisji - egzaminy dyplomowe (licencjackie i magisterskie) 2009, 2011, 2012/2013 Promotor - prace magisterskie (5) 2010, 2011 Promotor - prace licencjackie (2), 2006, 2011 Prelekcje: Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk, sekcja biologiczna 2011 Nauczyciel - instruktor nauczania zdalnego (platforma edukacyjna) i stacjonarnego Młodzieżowa e-akademia nauk matematyczno - przyrodniczych 2011 Recenzje - prace magisterskie i licencjackie  Działalność organizacyjna 2005, 2006, 2008 Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na kierunek Biologia (studia stacjonarne I stopnia) - sekretarz od 2011 Koordynator Instytutu Botaniki - grant europejski - Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO.01.01.01-12-087/09 : „Modernizacja infrastruktury dydaktycznej na kierunkach ścisłych i przyrodniczych UJ w ramach I stopnia kształcenia.” – modernizacja pracowni genetyczno – molekularnej Instytutu Botaniki od 2012 Członek Rady Programowej kierunku biologia

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony