Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Projekt „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem” - pierwsze zajęcia

28 listopada 2012
W dniu 26.11.2012 odbyły się pierwsze zajęcia mające na celu ćwiczenie orientacji w terenie. Zajęcia są prowadzone przez Przodownika Imprez na Orientację, p. Jana Stawarza, który jest też organizatorem imprez na orientację w powiecie wadowickim. Szczegóły w czytaj więcej. Na całość warsztatów będą się składać:
  • ćwiczenia związane z czytaniem mapy, skalą, wyznaczaniem azymutu, odszukiwaniem punktu w terenie na podstawie podanego azymutu i odwrotnie. Te zajęcia odbywają się
w Klubie UTW -  4 godziny zajęć( 2 x po 2 godziny),
  • zajęcia w terenie , które obejmować będą: przygotowanie map i trasy do przejścia (wyznaczenie punktów w terenie i zaznaczenie ich na mapie), oraz przeprowadzenie i omówienie marszu.
Terminy  zajęć: 26.11, 29.11, 03.12, 13.12.2012r.
  • Udział w dwóch edycjach zawodów Marszu na Orientację – zimowym  i wiosennym (wg harmonogramu ANDINO)
Zajęcia te adresowane są głównie do członków Nieformalnej Grupy Turystów Indywidualnych działającej w ramach UTW w Andrychowie od początku jego istnienia. Planujemy zachęcić ich do podjęcia nowego wyzwania – wzięcia udziału w marszu na orientację organizowanym na terenie naszego powiatu już od 20 lat, w którym biorą udział  osoby w różnych przedziałach wiekowych w liczbie ponad 200 osób. Organizatorem tej imprezy jest PTTK Ziemia Wadowicka wraz ze Szkolnym Kołem Krajoznawczo - Turystycznym przy ZSS w Inwałdzie,  które  od 1992 roku organizują "Marsze na Orientację". [gallery link="file" columns="1"]

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony