Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia

26 września 2015
W dniu 25 września w Sali Klubowej-Bibliotece UTW przy ul. Lenartowicza 7 odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia. Obecni byli: mgr Janusz Ślesak, mgr Małgorzata Matusiak, mgr Bogumiła Zacny-Sporysz, lek. med. Leon Ferfecki, mgr Danuta Noszka-Leśniewska,  dr Adam Świderski,         prof. dr hab. Henryk Klama oraz członkowie Zarządu UTW. rada2  

Na wstępie przyjęto protokół z posiedzenia z dnia 16.01.2015 r. W dalszej kolejności omówiono i zaakceptowano program zajęć na I semestr 2015-2016 przygotowany przez Zarząd UTW. Prezes Zarządu UTW Danuta Bańska przedstawiła sprawozdanie z uczestnictwa w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego             w  Krynicy-Zdroju. Dyskutowano o inicjatywie środowiska UTW w Polsce dotyczącej utworzenia Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów, a także o wniosku w sprawie powołania w Andrychowie Gminnej Rady Seniorów. Rada Programowo-Naukowa wysłuchała prezentacji Członka Zarządu Marii Krummel odnośnie realizowanych projektów, na które Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie. Zauważono tendencję do federalizacji środowiska UTW.

      rada6       rada1      rada3

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony