Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

30 stycznia 2017

      W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie  Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”,  na którym Zarząd UTW przedstawił programu zajęć na II semestr 2017 roku.

Omówione zostały kryteria doboru tematów wykładów i zajęć warsztatowych. Zarząd przedstawił złożone wnioski o dofinansowanie naszych działań oraz propozycje uchwał na najbliższe Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony