Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Posiedzenie Rady Programowo-Naukowej

27 września 2016

W dniu 23 września w Sali Klubowej-Bibliotece UTW przy ul. Lenartowicza 7 odbyło się posiedzenie Rady Programowo-Naukowej Stowarzyszenia. Obecni byli: mgr Janusz Ślesak,  Burmistrz Tomasz Żak, mgr Bogumiła Zacny-Sporysz, lek. med. Leon Ferfecki, prof. dr hab. Wiesław Babik, prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej UTW oraz członkowie Zarządu UTW.

 20160923_161632-3

Na wstępie przyjęto protokół z posiedzenia z dnia 22.01.2016 r. W dalszej kolejności omówiono i zaakceptowano program zajęć na I semestr 2016-2017 przygotowany przez Zarząd UTW. Prezes Zarządu UTW Danuta Bańska przedstawiła sprawozdanie z uczestnictwa w Forum III Wieku w Nowym Sączu i Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Poinformowała również, o tym, że UTW poddało się ponownie standaryzacji i otrzyma certyfikat srebrny "Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku". Rozważano propozycję prowadzenia wykładów dotyczących historii Polski, które przedstawiają inny punkt widzenia niż dotychczas znany, wynikający z aktualnych badań materiałów historycznych. Na zakończenie Burmistrz Tomasz Żak zapoznał nas z planami obchodów 250-lecia nadania praw miejskich dla Andrychowa.

      20160923_165219-3     20160923_161549-3      20160923_161618-3

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony