Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Ogólnopolska Karta Seniora

20 marca 2017
1-ban (63)

        W dniu 21 marca 2017 roku zostało zawarte w Andrychowie Porozumienie o Partnerstwie między Stowarzyszeniem  Manko  z  Krakowa  i  Gminą  Andrychów.  Porozumienie  wyraża  wolę  współpracy Stron     w zakresie: promocji bogactwa i potencjału ruchu senioralnego na terenie Polski oraz wszelkich innych działań wspierających osoby starsze. Jednym z najbliższych działań będzie przystąpienie Gminy Andrychów do Programu Ogólnopolskiej Karty Seniora i Programu Gmina Przyjazna Seniorom. Posiadacz Karty Seniora (osoba 60+) uprawniony jest do korzystania ze zniżek na towary i usługi w 700 firmach na terenie całej Polski. Zawarte Porozumienie rozpoczyna pozyskiwanie lokalnych firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora. Uroczyste podpisanie woli współpracy odbyło się w obecności Ambasadorów Ogólnopolskiej Karty Seniora         z Krakowa oraz członków Miejskiej Rady Seniorów Gminy Andrychów.

IMG_0034

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2017

Projekt, realizacja i sponsoring strony