Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

O nas

27 września 2011
Nasza Misja Celem Stowarzyszenia jest: prowadzenie edukacji osób starszych w różnych dziedzinach nauk, aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego,propagowanie zasad kulturalnego współżycia społecznego, propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej psychicznej i fizycznej. Cele te realizowane są poprzez organizowanie wykładów, warsztatów (malarskie, informatyczne, poetyckie), wystaw, zajęć z zakresu kultury fizycznej (gimnastyka, wycieczki turystyczne). Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba, która ukończyła, 50 lat, zakończyła pracę zawodową(emerytura, renta, świadczenie przedemerytalne) i posiada minimum średnie wyszktałcenie. W proponowanych przez Stowarzyszenie zajęciach mogą uczestniczyć osoby nie posiadające wykształcenia średniego, mają wówczas status słuchacza. Stowarzyszenie zarejestrowano w dniu 27.04.2007 r. Nr KRS 0000279686 Regon 120480174, NIP 5512492138

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2011

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
Plan wycieczek - styczeń 2012 r.
Plan wycieczek - styczeń 2012 r. Wyjazdy 20 grudnia 2011

czytaj dalej...

W grudniu - zapraszamy na wycieczki
W grudniu - zapraszamy na wycieczki Wyjazdy 24 listopada 2011

czytaj dalej...

Stowarzyszenie poszukuje wolontariuszy
Inauguracja zajęć 2011/2012 - fotoreportaż
Inauguracja zajęć 2011/2012 - fotoreportaż Wykłady 20 października 2011

czytaj dalej...

Kontakt z nami
Kontakt z nami Pozostałe 12 października 2011

czytaj dalej...

Projekt, realizacja i sponsoring strony