Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Nanotechnologia - zwierciadło natury. Fotoreportaż.

06 czerwca 2012
Niezwykle ciekawy wykład zakończył 14. czerwca 2012 r. semestr zajęć w roku akademickim 2011-2012 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie. W Miejskim Domu Kultury o godzinie 18.00 prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa z Politechniki Krakowskiej omówiła problematykę nanostruktur - "Nanotechnologia - zwierciadło natury". Ostatni wykład wzbogaciła wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników zajęć UTW podczas warsztatów malarskich. Najbardziej pilni studenci uczęszczający na zajęcia od początku powstania UTW otrzymali miłe niespodzianki. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu!

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie” wszystkich przybyłych na zakończeniu siódmego roku kształcenia ustawicznego i aktywizacji osób dorosłych powitała Danuta Bańska – Prezes Stowarzyszenia.

Rok 2012 jest dla środowiska Uniwersytetów Trzeciego Wieku szczególny.  Parlament Europejski i Rada Unii Europy ogłosiły właśnie ten rok Europejskim  Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Równocześnie w Polsce  jest to Rok Uniwersytetów Trzeciego Wieku ustanowiony przez Senat Rzeczpospolitej Polskiej. Z tej okazji w marcu w Warszawie odbył się pierwszy Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod patronatem żony Prezydenta RP Anny Komorowskiej. Słuchacze UTW to awangarda seniorów, która walczy o rozwiązania problemów całego pokolenia osób starszych. To grupa około 200 tys. Polaków, która może stać się partnerem dla władz w reprezentowaniu i rozwiązywaniu problemów trzeciego wieku. Ostatniemu przed wakacjami wykładowi i jednocześnie  uroczystości zakończenia zajęć towarzyszyła wystawa prac malarskich powstałych na zajęciach plastycznych prowadzonych od początku działalności UTW przez pana Jerzego Kozaka.

Prezes Stowarzyszenia UTW w Andrychowie Danuta Bańska przed wykładem przedstawiła informację o dotychczasowej karierze naukowej prof. dr hab. Krystyny Wieczorek-Ciurowej mającej prowadzić wykład pt „ Nanotechnologia - zwierciadło natury”. Pani profesor jest andrychowianką. Ukończyła Chemię na wydziale Mat-Fiz-Chem. Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Doktorat z nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Krakowskiej, habilitację w Rosyjskiej Akademii Nauk, a w 1999 r. otrzymała stopień naukowy prof. PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. Specjalnością naukową pani prof. jest chemia nieorganiczna i ogólna, fizykochemia  w inżynierii materiałowej, chemia techniczna, mechanochemiczne syntezy funkcjonalnych nanomateriałów, chemia w ochronie środowiska. Swoją wiedzę i doświadczenia zdobywała również za granicą: we Francji, Niemczech, na Węgrzech i w Finlandii. Prowadziła wiele własnych i innych projektów badawczych, między innymi projekt  pod nazwą „Mechanochemiczne procesy jako zielone syntezy nanostrukturalnych sorbentów i katalizatorów  w aspekcie ochrony środowiska”. Pracuje w Instytucie Chemii i Technologii Nieorganicznej, prowadzi wykłady  i laboratoria z Chemii nieorganicznej, wykłady z Chemii pierwiastków przejściowych oraz wykłady z Metody analizy termicznej w analityce składu.  Poza uczelnią pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Towarzystwa Chemicznego Oddział w Krakowie. W marcu tego roku podczas V Międzynarodowych Targów Przemysłu Chemicznego EXPOCHEM 2012. pani profesor została uhonorowana srebrnym medalem za opracowanie sposobu otrzymywania katalizatora do procesów parowego reformingu metanolu. Bardzo się cieszymy, że mimo wielu obowiązków zawodowych pani profesor znalazła czas aby spotkać się z andrychowskimi studentami Zanim przed uczestnikami wykładu ukazała się ogromna przestrzeń wiedzy, która dotyczy najmniejszych elementów znanej nam rzeczywistości – prelegentka podzieliła się szeregiem wspomnień związanych z Andrychowem. Równo 50 lat temu wyjechała z naszego miasta do Krakowa. To właśnie tutaj, 50 lat temu zdawała maturę chodząc do wspaniałego andrychowskiego Liceum Ogólnokształcącego! Wśród osób obecnych na sali MDK nie zabrakło koleżanek i kolegów ze szkolnej ławy i wielu wspomnień, które towarzyszyły okresowi nauki w andrychowskiej szkole podstawowej i LO. Podstawowe pojęcia nanonauki i nanotechnologii, ile to jest jeden nanometr? Jak przybliżyć przestrzeń zajmowaną przez cząsteczki o wymiarach nano? Wykorzystane zostało ciekawe porównanie. Słońce, człowiek, atom. Człowiek w porównaniu z wymiarami słońca jest jak atom w porównaniu z wymiarami człowieka! Wśród slajdów dostępnych podczas prezentacji przewijało sie wiele myśli nie tylko z zakresu nanotechnologii, ale też tych bardziej przyziemnych. Nie należy wymyślać wszystkiego od nowa - czasami warto skorzystac z gotowych rozwiązań, które proponuje natura. I właśnie wybrane przykłady z natury,  gdzie uczeni obserwowali wśród zwierząt i roślin interakcje związane z ich budową fizyczną i środowiskiem dały początek tej niezwykłej „nanoopowieści”. Jak to się dzieje, że mucha chodzi po szybie i nie spada? Jak to możliwe że gekon przyczepiony do pionowej szyby jedną kończyną potrafi udźwignąć ciężar ok 3-4 kg? Wszystko dzięki nanowłoskom, które znajdują się na powierzchni jego kończyn. Palce gekona zakończone są miotełkami. Jedne palec zawiera ich aż pół miliona! a każda miotełka składa się z z kilkuset nanowłosków! Kolejny przykład to efekt lotosu. Roślina kwitnie w jeziorach i rzekach pełnych mułu, tymczasem kwiaty są idealnie czyste. Efekt ten zbadano i wykorzystano tworząc materiały, które sprawiają, że woda spływa po nich zbierając zanieczyszczenia (tynki samoczyszczące, materiały samoczyszczące) Kolejnym ciekawym zjawiskiem zaobserwowanym w naturze były chrząszcze, które dzięki odpowiedniej budowie "pancerza" mogły "pić" mgłę. Dzięki temu można było stworzyć większe tego rodzaju "łapacze" mgły służące ludziom w miejscach gdzie występują słabe opady deszczu, do wychwytywania wody właśnie z mgły. Zbadano też niezwykłe właściwości skóry rekina oraz nie mniej fascynujące właściwości nici pajęczej po "uzupełnieniu jej" innymi atomami. Wnioski? Nanokrystaliczne metale są bardziej wytrzymałe, nanokrystaliczne materiały ceramiczne są mniej kruche, nanokrystaliczne materiały magnetyczne umożliwiają wytwarzanie małych magnesów ( miniaturyzacja urządzeń elektronicznych) Jest wiele powodów w wielu dziedzinach życia dla których warto stosować nanotechnologię. Baterie, materiały do ogniw paliwowych, łatwiejsza absorpcja leków, implanty, ceramika nadplastyczna, katalizatory, nośniki leków, pigmenty, kosmetyka i kosmetologia, zapis informacji. Nanotechnologia znalazła szereg zastosowań. Jako przykład posłużył rysunek – zwyczajnej kafejki, przykładu na to, że ta olbrzymia przestrzeń wiedzy jaka jest nanotechnologia znajduje szereg zastosowań juz teraz! Jak "przemysłowo" wytwarzać nanokompozyty i nanomateriały - tutaj już niestety bez dokładnej wiedzy nie może się obejść. Nie będziemy więc przytaczać szczegółów wykładu, gdyż są one zbyt skomplikowane :) Podczas prezentacji omówiono również szereg niebezpieczeństw i obaw, które towarzyszą nanotechnologii, nauce i technologii mogącej być wykorzystanej również w celach zupełnie nie służących ludzkości, a wręcz przeciwnie. Każda nowa technologia niesie ze sobą zarówno wiele zalet jak i niebezpieczeństw. Postęp z jednej strony sprawia, że mamy coraz większą wiedzę i coraz ciekawsze możliwości zastosowania jej do budowy urządzeń czy też procesów służących człowiekowi, z drugiej strony - te same często elementy wiedzy mogą spowodować przy wykorzystaniu ich w celach terrorystycznych i militarnych wielkie zagrożenie. Podziękowania za ciekawą prelekcję! A teraz – czas na nagrody! Prezes UTW Danuta Bańska przekazała 36 osobom, które świętowały siódmy rok edukacji - pamiątkową, unikalną monetę okolicznościową 3 Dukaty Mądrości. Za czasów naszej młodości mówiło się, że to wieczny student i miało to raczej pejoratywny wydźwięk, w czasach naszej dojrzałości wręcz przeciwnie.  Mam ogromną satysfakcję i przyjemność wręczyć pamiątkową, unikalną monetę okolicznościową 3 Dukaty Mądrości tym osobom, które są na wykładach od początku. Dziękuję wszystkim, którzy swą społeczną pracą, powodują, że nasza organizacja funkcjonuje. Dziękuję moim koleżankom z Zarządu: Grażynie Forgiel, Maryli Krummel, Zofii Malarz, Teresie Młocek oraz koleżance Wiesi Fornalczyk za wspieranie pracy Zarządu. Komisji Rewizyjnej: Annie Brożynie, Barbarze Walusiak, Annie Wiktor,  wszystkim wykładowcom, osobom prowadzącym zajęcia dodatkowe: panu Jurkowi Kozakowi za warsztaty malarskie, panu Grzegorzowi Semikowi za kurs informatyczny, koleżance Mieczysławie Prus za prowadzenie gimnastyki, koleżance Krystynie Korbut-Płonce za prowadzenie rozważań o życiu i literaturze, koledze Karolowi Mrzygłodowi za prowadzenie wycieczek turystycznych, koleżance Stanisławie Cepcer za prowadzenie wycieczek krajoznawczych, koleżance Barbarze Stromeckiej-Jabłońskiej za prowadzenie warsztatów wspólne śpiewanie, koleżance Zofii Sosnowskiej za prowadzenie Klubu Uniwersyteckiego i Kroniki, koleżankom Teresie Albińskiej i Zofii Ociepie za prowadzenie Biblioteki Uniwersyteckiej, koleżance Oldze Kierpiec za fotograficzne dokumentowanie naszych działań, koledze Henrykowi Płonce za opiekę nad naszym sprzętem nagłaśniającym,  panu Jarosławowi Skupniowi za administrowanie strony internetowej stowarzyszenia,  koledze Jankowi Fijałkowskiemu  za przygotowanie prezentacji i fotograficzne uaktualniania strony internetowej, pani Beacie Pietroń za prowadzenie księgowości Stowarzyszenia w sposób wolontariacki. Dziękuję za pomoc Członkom Rady Programowo-Naukowej. Są dzisiaj z nami jej przedstawiciele pan Leon Ferfecki i pan Janusz Ślesak. Dziękuję również instytucjom nieustająco nas wspierającym. Są to Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,  ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie, CKiW w Andrychowie, LO im Marii Skłodowskie-Curie w Andrychowie, Urząd Miasta i Gminy Andrychów. Dzięki wymienionym osobom i instytucjom oraz wszystkim słuchaczom prowadzenie  i działanie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Andrychowie jest możliwe. Na inaugurację kolejnego roku akademickiego zapraszamy w dniu 04.10.2012r. na godz. 18.00 do Miejskiego Domu Kultury. Naszym gościem będzie Marszałek Województwa Małopolskiego - Marek Sowa. Czas na wręczanie 3 Dukatów Mądrości! 36 studentom UTW Po wręczeniu 3 Dukatów Mądrości – studenci owacjami na stojąco i miłym upominkiem podziękowali Prezes Stowarzyszenia UTW za pracę na rzecz Stowarzyszenia, bez której trudno sobie wyobrazić, aby Uniwersytet mógł funkcjonować w takiej postaci jak obecnie. Na zakończenie, na scenie Miejskiego Domu Kultury zaprezentował się Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Andrychów”, prezentując wiązankę pieśni ludowych. Ci, którzy dawno nie widzieli jego występów, byli pod ogromnym wrażeniem postępów jakie z roku na rok obserwujemy zarówno w repertuarze jak i nowych dynamicznych choreografiach prezentowanych przez zespół, a także coraz lepszemu brzmieniu kapeli towarzyszącej zespołowi w czasie występów. Wychodząc z wykładu jeszcze raz rzuciliśmy okiem na piękne prace, które powstały w czasie warsztatów! Jesteśmy pod dużym wrażeniem! A teraz... WAKACJE!

Jarosław Skupień

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony