Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem

19 listopada 2012
Bardzo nam miło poinformować, że Stowarzyszenie „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”  przystąpiło do realizacji projektu „Młodzi duchem, bogaci doświadczeniem”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Głównym celem Projektu  jest promowanie aktywnego podejścia do życia, budowanie więzi i solidarności międzypokoleniowej, oraz promocja idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 r. Działania przyjęte w Projekcie są skierowane do członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, oraz młodzieży – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Andrychowie oraz członków grupy teatralnej „JAKA?”. Szczegóły w czytaj więcej. „Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej” Cel główny projektu: Głównym celem Projektu  jest promowanie aktywnego podejścia do życia, budowanie więzi i solidarności międzypokoleniowej, oraz promocja idei i celów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 r.

Grupy docelowe:

Działania przyjęte w Projekcie są skierowane do członków Stowarzyszenia „Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie”, oraz młodzieży – uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie Skłodowskiej w Andrychowie i członków grupy teatralnej „JAKA?”.

Okres realizacji:

Realizacja Projektu przewidziana jest od 01.11.2012 do 30.06.2013 r.

Działania w ramach projektu:

Zgodnie z założeniami Projektu  przeprowadzone zostaną  następujące zajęcia:
Lp. Rodzaj zajęć Przewidziany termin realizacji
1 Zajęcia ćwiczące orientację w terenie Listopad 2012 r. – kwiecień 2013r.
2 Warsztaty  pt.   „Kształcenie pamięci doskonałej” Grudzień 2012 r. – luty 2013r.
3 Warsztaty języka angielskiego Styczeń – maj 2013 r.
4 Zajęcia sportowo-rekreacyjne Styczeń – maj 2013 r.
5 Warsztaty wokalne Styczeń – czerwiec 2013 r.
6 Warsztaty fotograficzne Luty  – czerwiec 2013 r.
Niektóre zajęcia adresowane są do seniorów i młodzieży,  umożliwią one wymianę doświadczeń między przedstawicielami różnych pokoleń. Będą to:
 • Zajęcia ćwiczące orientację w terenie, na których  seniorzy przygotują się do Marszu  na Orientację i będą mieli szansę wykazać się nowo nabytymi umiejętnościami współzawodnicząc z młodzieżą,
 • Warsztaty wokalne, w ramach których przedstawiciele różnych pokoleń będą razem uczyć się śpiewu i interpretacji  tych samych piosenek pod opieką profesjonalnego instruktora. Zwieńczeniem warsztatów będzie wspólny koncert, który odbędzie się w dniu zakończenia roku akademickiego tj. 13.06.2013 r. w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie
 • Warsztaty fotograficzne, które umożliwią seniorom zdobycie podstawowych umiejętności związanych z komputerową obróbką zdjęć. Współpraca z młodzieżą  pomoże w utrwaleniu zdobytej na szkoleniu wiedzy.  Efektem końcowym tych wspólnych działań będzie przygotowanie wystawy fotografii, która zostanie zaprezentowana w dniu zakończenia roku akademickiego tj. 13.06.2013 r. w  Miejskim Domu Kultury w Andrychowie

Partnerzy:

W realizacji niektórych zadań projektowych uczestniczyć będą partnerzy:
 • Urząd Miejski w Andrychowie
 • Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
 • Wiejski Dom  Kultury w Targanicach
 • SKKT przy Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie
 • PTTK Ziemia Wadowicka
 • Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie im. Marii Curie – Skłodowskiej w Andrychowie
 • Andrychowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Partnerami medialnymi będą:
 • prasa - Nowiny Andrychowskie,
 • radio -  Radio Andrychów,
 • andrychowski portal internetowy – www.andrychow.pl

Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe informacje i zapisy na zajęcia:

Informacje nt. bieżących działań w  ramach  Projektu  oraz rekrutacji na zajęcia  będą przekazywane wszystkim słuchaczom  po czwartkowych  wykładach. Ponadto przez cały okres realizacji Projektu,  w  Klubie Stowarzyszenia  (Andrychów, ul. Lenartowicza 7), działać będzie Biuro Projektu – udzielanie informacji, zapisy na zajęcia.  Dyżury pełnić będą: Kierownik Projektu – Maria Krummel tel. 603408799, Asystent Kierownika Projektu – Teresa Młocek tel. 604560922, oraz wolontariusze, opiekunowie poszczególnych grup. Stały termin dyżuru  to każdy czwartek w godz. 16.30 – 18.00, w razie potrzeby uruchamiane będą dodatkowe dyżury.

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2012

Projekt, realizacja i sponsoring strony