Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Konferencja "Edukacja i aktywizacja osób starszych - nowe wyzwania"

30 listopada 2016

W dniach 24 i 25 listopada przedstawicielki naszego UTW (Janina Dyrcz-Rzycka i Danuta Bańska) uczestniczyły w spotkaniu środowiska UTW oraz w konferencji organizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku pt. "Edukacja i aktywizacja osób starszych - nowe wyzwania".

cert-dobre

W konferencji, która odbyła się 25 listopada w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie wzięli  udział przede wszystkim przedstawiciele świata edukacji – Profesorowie: Tadeusz Aleksander, Kazimierz Wiech, Józef Lipiec, oraz Norbert Pikuła, Zbigniew Szczerbowski, Roman Wadowski,  Anna Okońska-Walkowicz, Jolanta Perek-Białas, Stojgniew Sitko. Poza przedstawicielami kadry naukowo-dydaktycznej znaleźli się przedstawiciele organizacji rządowych i samorządowych: Wioletta Wilimska (Dyrektor ROPS w Krakowie) Sylwia Grzesiak-Ambroży (Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim), Stefan Kołucki (Dyrektor w Departamencie Polityki Senioralnej w MRPiPS), a także poseł Małgorzata Zwiercan ( Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej przy MRPiPS). Szczególnym wydarzeniem w czasie konferencji było wręczenie Certyfikatów „Profesjonalny UTW”.                                      My odebraliśmy Certyfikat srebrny.

konferencja

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2016

Projekt, realizacja i sponsoring strony