Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Andrychowie

menu

Ile UTW działa w Małopolsce?

09 marca 2015
Rok 2015 to jubileuszowy rok: 40- lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce. W Polsce pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1975 roku w Warszawie. Pomysłodawcą jego utworzenia była prof. Halina Szwarc. Uniwersytet ten działa do dziś. Obecnie w Polsce działa ponad 500 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, które łącznie zrzeszają około 150  tysięcy słuchaczy. W 40-letnim okresie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce rozwinął się niespotykany w skali europejskiej, społeczny ruch na rzecz edukacji, aktywizacji i integracji osób starszych, stając się partnerem społecznym władz publicznych w tworzeniu polityki senioralnej. A oto aktualna mapa Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce: Małopolska - UTW 2015

Więcej wpisów archiwalnych z roku 2015

Projekt, realizacja i sponsoring strony